Google search

 1. Кисельова І.В., Біляєв А.В. Вплив об'єму інфузійної терапії на хірургічну стрес-відповідь при ортопедичних операціях // Журнал «Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина». - Том 11, №1 (39), 2021. С.22-27. ISSN 2226-1230
 2. Кисельова І.В., Біляєв А.В. Вплив комплексно імплементації програми ERAS на чинники хірургічної стресової відповіді у педіатричних пацієнтів при планових втручаннях на кінцівках // Журнал «Біль, знеболювання та інтенсивна терапія». - №3 (96), 2021. С.28-37.
 3. Kyselova I., Pavlova J., Orel V. 133 Truncal (TAP and QL) blocks for appendectomy in children: a retrospective study of efficacy compared to general anesthesia alone. Abstract // Regional Anesthesia & Pain Medicine. -Vol.70, 2021. P.A69-A70.
 4. Зацаринний Р.А., Біляєв А.В., Мазур А.П., Хоменко О.Ю. Роль та проблематика епідуральної анестезії при обширних резекція печінки // Журнал «Біль, знеболювання та інтенсивна терапія». - №2, 2021. С.76-82.
 5. A.Biliaev, A.Mazur, A.Lysenko. O.Khromenko. Intravenous lidocaine as an alternative analgesia method for the patients undergoing liver resection // Intensive Care Medicine Experimental 2021, 9 (Suppl 1):50. 
 6. Біляєв А.В. Клінічна фізіологія та фармакологія інфузійної терапії невідкладних станів. К.:КІМ, 2021. – 148с. ISBN 978-617-628-102-3.

 

 1. Тести з дитячої хірургії. // навчальний посібник./ Данилов О.А. Юрченко М.І., Горбатюк О.М., Рибальченко В.Ф.  Київ 2001. -117с.
 2. Хімічні опіки стравоходу у дітей. // навчальний посібник / Макаров А.В., Сокур П.П. Данилов О.А., Рибальченко В.Ф. Київ «Вища школа» 2002. -107с.
 3. Хвороби стравоходу у дiтей. /навчальний посібник/ Макаров А.В., Сокур П.П., Данилов О.А., Рибальченко В.Ф. Харкiв -2003.: 258с.: іл.
 4. Обстеження органiв дихання у дiтей. /навчальний посібник/ Макаров А.В., Сокур П.П. Данилов О.А., Рибальченко В.Ф.  Київ.: Вид. Кодола. -2005.: 146с.: іл.
 5. Деформацiї грудної клiтки у дiтей. /навчальний посібник/ Данилов О.А., Макаров А.В., Сокур П.П., Рибальченко В.Ф.  Київ.: Вид. Кодола.  -2005.: -146с. іл.

З 2018 по 2022 р. на кафедрі виконується ініциативно - пошукова наукова робота «Розробка нових методів лікування та їх оцінка при вродженій та набутій хірургічній патології у дітей». В рамках наукової роботи здійснюють клінічні і експериментальні дослідження, виконуються дисертаційні роботи 4  аспірантами та 2 пошукачами наукового  ступеня.

Співробітники кафедрами є активними учасниками і доповідачами різноманітних вітчизняних і міжнародних медичних форумів.

За часи роботи, кафедра дитячої хірургії стояла у витоків організації та проведення конференцій, з’їздів та симпозиумів, як на теринах України, так і за кордоном. Так, вперше в Україні на базі філії кафедри в ЖОДКЛ, проведений майстер-клас з лапароскопічної абдомінальної хірургії, в якому прийняло участь 63 дитячих хірурги, з яких - 6 професорів.

У 2021 р. завідувач кафедри, професор  Біляєв А.В. видав дві монографії: «Клінічна фізіологія та фармакологія інфузійної терапії невідкладних станів» та «Клиническая физиология и фармакология инфузионной терапии неотложных состояний». 

Доцент кафедри Танцюра Л.Д. за 2021 р. підготувала доповіді :

 1. «Діагностика смерті мозку у дітей». 30.04.2021. Засідання Асоціації анестезіологів Києва. Київ. Рівень – Україна.
 2. «Верифікація розташування центрального венозного катетера. Огляд сучасних рекомендацій». Перша науково-практична конференція з міжнародною участю по судинному доступу. 24.09.2021. Рівень – Україна.
 3. «Практика ведення центрального венозного доступу в Україні. Актуальний стан речей». Перша науково-практична конференція з міжнародною участю по судинному доступу. 24.09.2021. Рівень – Україна.
 4. «Лідокаїн при серцево-легеневій реанімації». 28.10.2021. Засідання Асоціації анестезіологів Києва. Київ. Рівень – Україна. 

Асистент кафедри Кисельова І.В. за 2021 р. підготувала доповіді:

 1. «Елементи ERAS, які застосовуються та не застосовуються у дітей». Друга Українська міжнародна конференція «Програма ERAS у хірургічній практиці». 17-18.02.2021. Рівень – міжнародний.
 2. «Преабілітація в ERAS з педіатричної точки зору». Науково-практична конференція з міжнародною участю Британсько-Український симпозіум (БУС-13) «Актуальні питання та інноваційні технології в анестезіології та інтенсивній терапії». 21-24.04.2021. Рівень – міжнародний.
 3. «Truncal (TAP and QL) blocks for appendectomy in children: a retrospective study of efficacy compared to general anesthesia alone». Стендова доповідь. Конгрес Європейського Товариства Регіонарної анестезії (ESRA). 07-09.09.2021. Рівень – міжнародний.
 4. «Судинний доступ і людський фактор – як запобігти помилкам». Перша науково-практична конференція з міжнародною участю по судинному доступу. 24-25.09.2021. Рівень – Україна.
 5. «Філософія проведення реґіонарної анестезії у дітей». Науково-практична конференція «Молодіжна анестезіологічна конференція (МАК VI) «Тріщинські читання». 20-22.10.2021. Рівень – Україна.