Google search

Першу і єдину кафедру дитячої хірургії удосконалення лікарів було створено на початку 1981 року для потреб охорони здоров’я СРСР, а також України, оскільки до цього часу удосконалення дитячих хірургів на теренах республіки не проводилось. Засновником та першим завідувачем кафедри був д.мед.н., проф. Данило Юліанович Кривченя (1981-1992рр.), з 1992 року кафедру очолив його учень – д.мед.н., проф. О.А. Данилов (1992-2021рр.), д.мед.н., проф. О.М.Горбатюк (2021-2022), а з 2022 року кафедра була реорганізована у кафедру дитячої хірургії, анестезіології, ортопедії та травматології яку очолив д.мед.н., проф А.В.Біляєв.

На кафедрі в різні роки працювали: доц., к.мед.н. М.І.Юрченко (1981–2007 рр.), який стояв у витоків створення напрямку в галузі хірургії вад розвитку травного каналу, судинної патології, та ургентної допомоги дітям; доц., к.мед.н. Ю.Ю. Алмашій (1992–1993 рр.), стояв у витоків створення напрямку торакальної хірургії, хірургії діафрагми та кишечника як вродженої так і набутої; доц., к.мед.н. Ю.Є.Корнєв (1983–2006 рр.) стояв у витоків створення і розвиток онкохірургії дитячого віку та ургентної патології.

Данило Юліанович Кривченя, М.І.Юрченко, Ю.Є.Корнєв, Ю.Ю.Алмашій