Google search

У 2021 на конференції УДА пройшла презентація монографії зав. кафедри, член-кор.НАМНУ, проф., д.мед.н. Маньковського Б.М. " Діабетична нейропатія: від голови до кінчиків пальців"

Наукова діяльність кафедри проводиться відповідно до плану затвердженої теми НДР: «Вивчення розповсюдженості  різних форм ураження нервової системи у хворих на цукровий діабет І і ІІ типів та розробка ефективних методів медикаментозної корекції діабетичної нейропатії» та «Ураження нервової системи у хворих на цукровий діабет: механізми розвитку, клінічні прояви та підходи до лікування»

На кафедрі заплановані та виконуються дисертаційні роботи.

Під керівництвом завідувача кафедри член-кореспондента  НАМН України, професора Маньковського Б. М. виконуються декілька  докторських та  кандидатських дисертацій. 

Професор Маньковський Б. М. - член спеціалізованої вченої ради за спеціальністю “Ендокринологія”.

На сьогодні співробітники кафедри проводять клінічні випробування фармакологічних засобів вітчизняного та зарубіжного виробництва згідно розпорядження Державного експертного центру МОЗ України.

Щорічно співробітниками кафедри публікується біля 10 робіт в закордонних наукових виданнях і близько 30 – вітчизняних. Працівники кафедри беруть найактивнішу участь у профільних міжнародних, українських та регіональних наукових форумах – як слухачі, доповідачі та організатори.

Кафедра є організатором щорічного навчального курсу з діабетології Європейської асоціації з вивчення діабету (EASD) в Україні. 

Під егідою кафедри проходять також освітні курси для лікарів з профілактичної медицини у різних регіонах України.

Працівники кафедри активно працюють в складі редколегій відомих українських медичних наукових видань, а завідувач кафедри професор Маньковський Б. М. є головним редактором профільного журналу «Діабет, ожиріння, метаболічний синдром».

Завідувач кафедри діабетології член-кореспондент НАМНУ, доктор медичних наук, професор Маньковський Б.М. є членом редакційної колегії багатьох журналів:

 • «Journal of Diabetes Science and Technology» (США)
 • «International Journal of Biomedicine» (США)
 • «Ендокринологія»
 • «Проблеми ендокринної патології»
 • «Міжнародний ендокринологічний журнал»

Також, завідуючий кафедрою залучається до експертизи наукових статей у провідних міжнародних журналах:

 • Diabetes Care
 • Diabetes
 • Journal of Diabetes Science and Technology 

  та вітчизняних наукових видань.

Наукову, освітню і громадську діяльність завідувач кафедри підсилює активностями Української діабетологічної асоціації.

Спільно кафедрою діабетології та УДА проводяться засідання Клубу ендокринних новацій,  в рамках якого відбуваються виїзні курси навчання для лікарів-ендокринологів.

У 2016 році проведений новий формат науково-практичної конференції для спеціалістів у галузі діабетології  - GRANDROUND. Унікальний захід передбачає виступ найкращих фахівців у різноманітних галузях діабетології та проведення майстер-класів.

Кафедрою діабетології отриманий грант на спільне наукове дослідження з Університетом міста Утрехт, Нідерланди та фінансується Європейською Фундацією з вивчення цукрового діабету: «Мозковий кровообіг, когнітивна дисфункція та розлади за даними МРТ у хворих на цукровий діабет 2 типу»

Завідувач кафедри - член Президії Української асоціації ендокринологів, експерт Державного експертного центру МОЗ України.

Кафедра є організатором щорічної навчальної та науково-клінічної конференції Української діабетичної асоціації (УДА). 

Співробітниками кафедри виконуються наступні науково-дослідні роботи:

 • «Молекулярно-генетичні механізми розвитку пізніх ускладнень цукрового діабету»

Наукові роботи, що виконуються під керівництвом член-кор. НАМН України, д.мед.н., професора Маньковського Б.М.:

 1. Наукове обгрунтування та шляхи оптимізації ведення пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу  на етапі первинної медичної допомоги.
 2. Діабетичний гастропарез: частота виникнення, фактори ризику, механізми розвитку, лікування
 3. Особливості захисної функції легень у хворих на цукровий діабет.
 4. Роль гормонів жирової тканини та неспецифічного запалення у патогенезі серцево-судинних ускладнень у пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу.
 5. Автономна нейропатія серця у хворих на цукровий діабет 2 типу: класифікація, клінічні прояви, діагностика, лікування і профілактика.
 6. Ремоделювання лівого шлуночка у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу, частота виникнення, фактори ризику.
 7. Характеристика ендотелійзалежної та ендотелій незалежної вазодилятації у хворих на цукровий діабет 2 тип із різною вагою тіла.
 8. Клініко - нейрометрична характеристика полінейропатії у хворих на цукровий діабет.
 9. Дослідження когнітивних функцій у хворих на цукровий діабет 2 типу та співставлення знайдених когнітивних порушень із показниками мозкового кровообігу та характеристиками магнітно-резонансної томографії (це дослідження виконується у рамках спільного наукового дослідження з Університетом міста Утрехт, Нідерланди та фінансується Європейською Фундацією з вивчення цукрового діабету).
 10. Проспективне дослідження розповсюдженості та факторів ризику депресивних розладів у хворих на цукровий діабет (у рамках міжнародного наукового консорціуму «Діабет та депресія»).
 11. Вивчення факторів ризику розвитку та підходів до лікування діабетичної кардіоваскулярної вегетативної нейропатії.
 12. Вивчення імунологічних зрушень на ранній доклінічній стадії розвитку цукрового діабету 1 типу (стадії клінічної маніфестації захворювання та предіабету

На кафедрі виконується докторська дисертація докторанта кафедри діабетології Саєнко Яніни Андріївни на здобуття ступеня доктора медичних наук на тему: «Молекулярно-генетичні механізми розвитку пізніх ускладнень цукрового діабету» , за спеціальністю 14.01.14. – ендокринологія, науковий консультант завідувач кафедри діабетології НУОЗ імені П.Л.Шупика, член-кор. НАМН України, д.мед.н., професор Маньковський Б.М.

Також виконується наукова робота «Стан когнітивних функцій у пацієнтів із цукровим діабетом 1 типу» клінічного
ординатора кафедри діабетології Іскандарової Е.

У 2019 році на кафедрі відбувся захист Степуру О.А. з дисертаційною роботою на тему «Розповсюдженість і фактори ризику
кардіальної автономної нейропатії у хворих на цукровий діабет» , представлену на здобуття наукового ступеня кандидата
медичних наук за спеціальністю 14.01.14 – ендокринологія.
У 2019 році також на кафедрі відбувся захист доцента кафедри Жердьової Н. М. з дисертаційною роботою на тему
«Когнітивні розлади у хворих на цукровий діабет: фактори ризику, механізми розвитку, клінічні прояви, методи корекції» ,
представлену на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.14 – ендокринологія.

У 2022 році Жердьова Н.М. отримала звання професор