Google search

Кафедра діабетології заснована  в 2009 році наказом ректора НМАПО імені П. Л. Шупика академіка НАМН України Вороненка Ю. В. №3702 від 1 грудня 2009 р. (зараз НУОЗ України імені П. Л. Шупика)

З 2009 року кафедру очолює Маньковський Борис Микитович - член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України.

Необхідність створення кафедри була зумовлена, з однієї сторони, невпинним зростанням частоти цукрового діабету в популяції, з іншої – недостатнім рівнем освіти лікарів різних спеціальностей щодо цього напрямку. Важливість створення кафедри була наголошена в  Державній програмі «Цукровий діабет», затвердженої Кабінетом Міністрів України в 2009 році.

З 2021 продовжив свою роботу освітній проект "Академія діабету від А до Я"

У 2023 році поновив свою роботу Клуб Ендокринологічних новацій