Search

Мета заснування
Стисла інформація
Склад вченої ради
Довідковий інформаційно-аналітичний бюлетень
Навчально-методична робота
Науково-дослідна робота 
Лікувальна робота
Міжнародна діяльність
Комісії вченої ради
Склад Інституту

  

Директор
навчально-наукового
Інституту сімейної медицини

ШЕКЕРА Олег Григорович

Академік НАН ВО України, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, магістр державного управління, голова експертної проблемної комісії МОЗ та НАМН України за спеціальністю "Загальна практика - сімейна медицина", голова спеціалізованої вченої ради за спеціальностями "Внутрішні хвороби" та "Загальна практика - сімейна медицина", головний редактор міжнародного науково-практичного журналу "Здоров'я суспільства", головний редактор довідкового інформаційно-аналітичного бюлетеня "Сімейна медицина", президент Міжнародної громадської організації «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства», прямий член Wonca World і Wonca Europe, член правління Української асоціації сімейної медицини.

  

Заступник голови вченої ради
навчально-наукового
Інституту сімейної медицини  

ТКАЧЕНКО Вікторія Іванівна,

Академік НАН ВО України, доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини Інституту сімейної медицини, член спеціалізованої вченої ради за спеціальністю "Внутрішні хвороби" та "Загальна практика - сімейна медицина", прямий член Wonca World і Wonca Europe, голова Wonca World Party of Women in Family Medicine у Європейському регіоні, член Міжнародної консультативної ради EURIPA; член правління IFIC (Міжнародний фонд інтегрованої допомоги), член EURACT, EGPRN, EURIPA, член галузевої експертної ради НАЗЯВО та НСЗУ, член правління Української асоціації сімейної медицини.

  

 Секретар голови вченої ради
навчально-наукового
Інституту сімейної медицини
 

Кулаковська Інна Петрівна

старший інспектор навчально-наукового
Інституту сімейної медицини

Мета заснування Інституту сімейної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика 

Інститут сімейної медицини був створений у 2009 р. у складі Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика згідно з рішенням Вченої ради університету та наказу ректора – академіка НАМН України, професора Ю. В. Вороненка (№3694 від 30 листопада 2009 р.) шляхом реорганізації факультету «Загальна практика – сімейна медицина» в інститут.

За Наказом  МОЗ України 07.06.2010 № 466 на Інститут покладено здійснення таких функцій:

-      організація та впровадження якісної та ефективної системи підготовки спеціалістів за фахом «Загальна практика – сімейна медицина»;

-      координація наукових досліджень у галузі сімейної медицини;

-      участь у здійсненні науково-методичного супроводу впровадження сімейної медицини в первинну ланку охорони здоров'я України та у формуванні стратегічних напрямків її розвитку. 

Стисла інформація про інститут 

До складу Інституту сімейної медицини входять: 13 кафедр, з яких 8  є опорними з післядипломної освіти лікарів.

В Інституті працює 112 науково-педагогічних працівників: 1 академік НАМН України, 1 член-кор. НАМН України, 5 - академіків НАН ВО України, 25 професорів, 32 доктори наук, 70 кандидатів наук, 45 доцентів, 3 - заслужені працівники ВШ України, 7 - заслужених лікарів України, 4 - заслужені діячі науки і техніки України, 2 – заслужені працівники освіти України, 1 - заслужений лаборант України.

Склад вченої ради Інституту

 

ПІБ

Посада, науковий ступінь, вчене звання

1

 Шекера Олег Григорович – голова вченої ради

директор Інституту, академік НАН ВО України, доктор медичних наук, професор

2

 Ткаченко Вікторія Іванівна  – заступник голови

професор кафедри сімейної медицини, академік НАН ВО України, доктор медичних наук, професор

3

 Кулаковська Інна Петрівна – секретар

старший інспектор Інституту сімейної медицини

4

 Багро Таїсія Олександрівна

аспірант кафедри сімейної медицини

5

 Бойко Валентина Олександрівна

доцент кафедри інфекційних хвороб, кандидат медичних наук, доцент

6

 Волосовець Антон Олександрович

завідувач кафедри медицини невідкладних станів, доктор медичних наук, доцент

7

 Гріцова Наталія Анатоліївна

доцент кафедри фтизіатрії і пульмонології, кандидат медичних наук, доцент

8

 Гриневич Євгенія Геннадіївна

професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, академік НАН ВО України, доктор медичних наук, професор, голова профбюро Інституту сімейної медицини

9

 Дорофєєв Андрій Едуардович

завідувач кафедри терапії і геріатрії, доктор медичних наук, професор

10

 Дуда Олександр Костянтинович

завідувач кафедри інфекційних хвороб, доктор медичних наук, професор

11

 Заверуха Наталія Володимирівна

аспірант кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, заступник голови студентської ради Інституту сімейної медицини

12

 Зозуля Іван Савович

професор кафедри медицини невідкладних станів, академік НАН ВО України, доктор медичних наук, професор

13

 Йосипенко Михайло Олексійович

доцент кафедри хірургії і проктології, кандидат медичних наук, доцент

14

 Коваленко Ольга Євгеніївна

професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, доктор медичних наук, професор

15

 Коміссарова Ольга Сергіївна

асистент кафедри сімейної медицини, кандидат медичних наук

16

 Корчагіна Вікторія Юріївна

аспірант кафедри неврології і рефлексотерапії

17

 Куріліна Тетяна Валеріївна

професор кафедри педіатрії № 2, доктор медичних наук, професор

18

 Максимець Яна Анатоліївна

аспірант кафедри сімейної медицини

19

 Маньковський Борис Микитович

завідувач кафедри діабетології професор, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор

20

 Марушко Тетяна Вікторівна

завідувач кафедри педіатрії № 2, доктор медичних наук, професор

21

 Михайлов Борис Володимирович

професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології, доктор медичних наук, професор

22

 Олійник Марина Валеріївна

доцент кафедри терапії і геріатрії, кандидат медичних наук, доцент

23

 Рощин Георгій Георгійович

завідувач кафедри медицини катастроф та військово-медичної підготовки, доктор медичних наук, професор

24

 Свиридова Наталія Костянтинівна

завідувач кафедри неврології і рефлексотерапії, доктор медичних наук, професор

25

 Сличко Іван Йосипович

доцент кафедри медицини катастроф та військово-медичної підготовки, кандидат медичних наук, доцент

26

 Фелештинський Ярослав Петрович

завідувач кафедри хірургії і проктології, доктор медичних наук, професор

27

 Франкова Тетяна Іванівна

лаборант кафедри діабетології

28

 Хіміон Людмила Вікторівна

завідувач кафедри сімейної медицини, доктор медичних наук, професор

29

 Царенко Анатолій Володимирович

завідувач кафедри паліативної і хоспісної медицини, доктор медичних наук, доцент

30

 Чайковська Віра Володимирівна

професор кафедри паліативної і хоспісної медицини, доктор медичних наук, професор

31

 Черенько Марія Сергіївна

доцент кафедри діабетології, кандидат медичних наук, доцент

32

 Чуприна Геннадій Миколайович

доцент кафедри неврології і рефлексотерапії, доктор медичних наук, доцент

 
 Засідання вченої ради Інституту відбувається кожного четвертого четверга місяця.  

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА. ДОВІДКОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

Бюлетень № 1 07.07.13

Бюлетень № 2 21.08.13

Бюлетень № 3 11.11.13

Бюлетень №4 24.02.14

Бюлетень №1 14.07.14

Бюлетень №2 13.10.14

Бюлетень № 1-2 23.04.15

Бюлетень № 1 2017

Бюлетень № 2 2017

Бюлетень № 3 2017

Бюлетень № 4 2017

Бюлетень № 2 2018

Бюлетень № 3 2018

Бюлетень № 1 2019

Бюлетень № 2 2019

Бюлетень № 3 2019

Бюлетень № 4 2019

Бюлетень № 1 2020

Бюлетень № 2 2020

Бюлетень № 3 2020

Бюлетень № 4 2020

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Щорічно на кафедрах інституту навчається більше 4000 слухачів за 16 спеціальностями.

У I півріччі 2021 р. на кафедрах інституту навчалися по бюджету – 2288 слухачів, на умовах платних послуг – 1206 слухачів за 16 спеціальностями.

За I півріччя 2021 р. затверджено навчальних планів і програм циклів ТУ - 9, у т. ч. 2 – за очно-заочною формою з елементами дистанційного навчання (кафедра інфекційних хвороб, кафедра терапії і геріатрії). Циклів стажування – 2.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

На початку 2010 р. в Україні була відкрита нова наукова спеціальність – 14.01.38 – “Загальна практика – сімейна медицина” (наказ ВАК України від 29.04.2010 №273).

Згідно наказу МОН України від 11.07.2016 № 820 та наказу НУОЗ України імені П.Л. Шупика від 28.09.2016 № 3055 в Національному університеті охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.613.06 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальностями 14.01.02 «Внутрішні хвороби» та 14.01.38 «Загальна практика – сімейна медицина» строком на три роки, яка фактично функціонує з 2010 р.

Рішенням атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 17.05.2012 р. в НУОЗ України імені П. Л. Шупика розширено перелік наукових спеціальностей в аспірантурі за рахунок спеціальності 14.01.38 – “Загальна практика – сімейна медицина”.

Кафедрами Інституту сімейної медицини постійно виконуються бюджетні та ініціативно – пошукові науково-дослідні роботи з різних проблем медицини, в тому числі і по вивченню факторів ризиків та розробці профілактичних програм найбільш розповсюджених захворювань у загально-лікарській практиці.

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА

Інститут сімейної медицини має 65 клінічних баз, серед яких 54 – стаціонарно-поліклінічних, 11 амбулаторій загальної практики-сімейної медицини.

У I півріччі 2021 р. співробітниками кафедр інституту здійснено 13 425 консультацій (4390 в стаціонарах лікувальних закладів та 8033 амбулаторно), у тому числі – 1002 поза клінічними базами; проліковано – 4642 пацієнтів (1422 в стаціонарах лікувальних закладів та 3220 амбулаторно), виконано 1 013 оперативних втручань різного ступеня складності та велика кількість діагностичних і лікувальних процедур.  

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Співробітники Інституту сімейної медицини є членами ради Всесвітньої та Європейської асоціацій сімейних лікарів,  членами ради Міжнародного молодіжного руху сімейних лікарів Васко да Гама та членами інших європейських та світових асоціацій. Постійно організовують та проводять міжнародні конференції та семінари як в Україні, так і за кордоном.

Комісії вченої ради Інституту

Комісія з навчально-методичної роботи

Голова:

Бойко Валентина Олександрівна,
кандидат медичних наук, доцент

Комісія з наукової роботи

Голова:

Клименко Ліліана Вікторівна,
кандидат медичних наук, доцент

Комісія з лікувальної роботи

Голова:

Коваленко Ольга Євгенівна,
доктор медичних наук, професор

Комісія по роботі з лікарями-інтернами

Голова:

Козачук Валентина Григорівна,

кандидат медичних наук, доцент        

Комісія по роботі з іноземними громадянами

Голова:

Царенко Анатолій Володимирович

кандидат медичних наук, доцент

Профбюро

Голова:

Гриневич Євгенія Геннадіївна,

доктор медичних наук, професор

Розклад роботи дирекції:

понеділок – четвер: 09.00 – 17.30  

п’ятниця: 09.00 – 16.00                   

Адреса:

04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,
кімната 54 (адміністративний корпус, 2-й поверх),

тел. (044) 205-49-29. [email protected]

Склад Інституту

Найменування структурного підрозділу

ПІБ керівника підрозділу, адреса, телефон

Директор Інституту сімейної медицини

Шекера Олег Григорович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,

тел. (044) 205-48-63

e-mail:  [email protected] 

 

Кафедра сімейної медицини

Хіміон Людмила Вікторівна,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Багговутівська, 1

тел. (044) 483-17-21

e-mail:  [email protected]

 

Кафедра сімейної медицини та

амбулаторно-поліклінічної допомоги

Процюк Ольга Вікторівна

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Саксаганського 100

Тел. (044) 288-10-33

e-mail: [email protected] 

 

Кафедра загальної, дитячої судової психіатрії і наркології

Мішиєв Вячеслав Данилович,

доктор медичних  наук, професор

м. Київ, вул. Фрунзе, 103-а

тел. (044) 468-13-35

е-mail: psycho.nmapo@gmail.com

 

 

Кафедра інфекційних хвороб

Дуда Олександр Костянтинович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Солом’янська, 17

тел. (044) 362-99-51

е-mail: [email protected]

 

Кафедра медицини катастроф та 
військово-медичної підготовки

Рощін Георгій Георгійович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Братиславська, 3

тел. (044) 518-56-71, 519-88-23

e-mail:  [email protected]

 

Кафедра медицини невідкладних станів

Волосовець Антон Олександрович

доктор медичних наук доцент

м. Київ, вул. Братиславська, 3

тел. (044) 518-62-11

e-mail [email protected]

 

Кафедра неврології і рефлексотерапії

В. о. завідувача
Труфанов Євгеній Олександрович

доктор медичних наук професор

м. Київ, вул. Багговутівська, 1

тел. (044) 483-17-56

e-mail:  [email protected]

 

Кафедра педіатрії №2

Марушко Тетяна Вікторівна

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Богатирська, 30

тел. 201-32-15

e-mail:  [email protected]

 

Кафедра терапії і геріатрії

Дорофєєв Андрій Едуардович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ,  вул. Вишгородська, 67

тел. (044) 431-05-19, 430-33-51

e-mail:  [email protected]

 

Кафедра фтизіатрії і пульмонології

Фещенко Юрій Іванович

академік НАМН України,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, узвіз Протасів Яр, 7

тел. (044) 275-04-02, 275-55-00

 e-mail: [email protected] 

Кафедра хірургії та проктології

Фелештинський Ярослав Петрович

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Багговутівська, 1

тел. (044) 424-98-27,483-16-38

e-mail:  [email protected]

 

Кафедра діабетології

Маньковський Борис Микитович

чл.-кор. НАМН України,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкина, 22

тел. (044) 272-62-52,  272-09-31

e-mail:   [email protected]

 

Кафедра паліативної та хоспісної медицини

Царенко Анатолій Володимирович

кандидат медичних наук, доцент

м. Київ, пр. Голосіївський, 59Б 
тел.: (050) 317-81-56
e-mail:  [email protected]