Search

 

 

Декан

КУШНІРЕНКО Стелла Вікторівна 

доктор медичних наук, професор

 

 

 

Заступник декана

ЧЕЛЯДИН Юлія Ярославівна 

кандидат медичних наук, доцент

 

 

 

Старший інспектор

Косік Валентина Олексіївна

Положення про терапевтичний факультет НУОЗ України імені П. Л. Шупика

Терапевтичний факультет об´єднує 12 кафедр, 9 з яких є опорними за 19 спеціальностями в системі післядипломної підготовки. Кафедри факультету єдині в Україні готують спеціалістів за фахом: „Дієтологія”, ”Дитяча нефрологія”, „Дитяча дерматовенерологія”, „Дитяча ендокринологія” , „Фізична та реабілітаційна медицина”. 

На терапевтичному факультеті працює 99 науково-педагогічних працівників, 34 д. мед. н., 55 к. мед. н., зі званням професора - 27 науково-педагогічних працівників, зі званням доцента - 37,  в тому числі 3 академіка НАМН України, 1 член-кореспондент НАМН України, 2 члена-кореспондента НАН України, 6 заслужених діячів науки та техніки України, 8 заслужених лікарів України, 4 лауреатів Державної премії України.  

В 2020 році на кафедрах факультету навчалось 5 199 лікарів-слухачів та 564 лікарів-інтернів, 42 аспіранта, 1 докторант, а також проходили навчання 60  іноземних громадян. Кафедрами факультету в 2020 році підготовлено та затверджено 56 навчальних планів та програм до циклів ТУ, спеціалізації та стажування. Затверджено навчальні плани і програми циклів ТУ «COVID 19 та нирки» (кафедра нефрології та НЗТ), «Мультидисциплінарний підхід до діагностики, лікування та профілактики коронавірусної хвороби (COVID-19)» (кафедра терапії, кафедра кардіології), «Захворювання серцево-судинної системи у хворих з COVID-19» (кафедра кардіології). Освітній процес на кафедрах терапевтичного факультету проводився з застосуванням інноваційних освітніх технологій з використанням платформ дистанційного навчання (Zoom, Moodle, Skype, YouTube та інших), дистанційних тематичних семінарів з дискусіями, інтерактивних відео лекцій і проблемних з розбором клінічних випадків, дистанційного тестування, конференцій – вебінари, індивідуальні тренінги, діалогові технології, навчальні дискусії . Вебінарні кімнати, діалоги експертів, хаби, особистий кабінет слухача на сайтах кафедр – інновації 2020 року, які активно використовувались для проведення освітнього процесу та надання лікувально-консультативної допомоги.

Змінився контент з введенням тематики COVID-19: лекції, семінарські та практичні заняття, пов’язані із тематикою пандемії COVID-19, присвячувались суперечливим питанням діагностики і лікування, клінічним розборам, гендерним особливостям перебігу, медикаментозним комбінаціям, ґрунтуючись на Настановах Європейських та Американських асоціацій.

НДР на терапевтичному факультеті за звітний період здійснювалася за тематичним планом. На всіх кафедрах терапевтичного факультету виконуються ініціативно–пошукові НДР. Науково-дослідна робота «Розроблення технології збереження функції нирок у пацієнтів з хронічною хворобою нирок та гіперурикемією», державний реєстраційний номер 0121U100446, 2021-2022 рр., яка проводиться на кафедрі нефрології та НЗТ, фінансується МОЗ України.

Викладачі факультету беруть активну участь у видавничій діяльності. За 2020 рік видано 3 підручники, 12 навчальних посібників, 2 монографії, 3 методичні рекомендації, 4 патентів на корисну модель, опубліковано понад 233 статті, в тому числі, які входить до бази даних Scopus тa Web of Science – 66. Ряд провідних фахівців терапевтичного факультету є головними редакторами журналів: «Український ревматологічний журнал» - академік НАМН України Коваленко В.М.; «Ендокринологія» – академік НАМН України Тронько М.Д.; «Почки. Нирки.Kidney» - проф. Іванов Д.Д.; «Дерматолог» - проф. Літус О.І.; «Український журнал фізичної і реабілітаційної медицини» - проф. Владимиров О.А.  

Вісім наукових шкіл та десять експертних проблемних комісій з відповідних спеціальностей НУОЗ України імені П. Л. Шупика очолюють  провідні фахівці терапевтичного факультету. 

До складу 47 клінічних баз кафедр факультету входять: 3 науково-дослідні інститути, міські клінічні лікарні, поліклінічні відділення, диспансери, шпиталі та приватні клініки.

За 2020 рік співробітниками кафедр факультету проконсультовано 35 616 пацієнтів, проліковано 5 239 хворих,  надавалась  допомога постраждалим з коронавірусною інфекцією COVID-19.  

ПОСТІЙНО ДІЮЧІ КОМІСІЇ ВЧЕНОЇ РАДИ ТЕРАПЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

Комісія з навчально-методичної роботи та по роботі з лікарями-інтернами

Голова

Челядин Юлія Ярославівна – доцент кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології

Члени комісії:

Сілантьєва Тетяна Сергіївна – доцент кафедри терапії та ревматології

Стецюк Роман Анатолійович – доцент кафедри неврології №2

Міхньова Єлизавета Миколаївна – доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології

Комісія з лікувальної роботи

Голова

Літус Віктор Іванович – професор кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології

Члени комісії:

Губенко Віталій Павлович – професор кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини.

Корольова Жаннета Валентинівна – професор кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології

Ротова Світлана Олексіївна – доцент кафедри нефрології та нирковозамісної терапії.

Комісія з наукової роботи

Голова

Крилова Ганна Сергіївна – доцент кафедри терапії та ревматології

Члени комісії:

 

 

 

 

 
Відповідальна за міжнародну діяльність

Бісюк Юрій Анатолійович – професор кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології

Самсон Оксана Ярославівна – доцент кафедри ендокринології

Чеборака Тетяна Олександрівна – асистент кафедри неврології №1

 

Бардова Катерина Олексіївна – доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології

Розклад роботи деканату

понеділок-п’ятниця, 9.00-17.45

Адреса

04112,  м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,

кімната 52 (адміністративний корпус, 2-й поверх), 

тел. (044) 205-48-39

email:   [email protected]
             [email protected]

 

№ з/п

Структурні підрозділи

ПІБ зав. кафедри
Адреса, телефон

1

Кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії

ХАРЧЕНКО Наталія В'ячеславівна,
член-кор. НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Кондратюка, 8
тел. (044) 432-04-73

e-mail:   [email protected] 

2

Кафедра дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології

ЛІТУС Олександр Іванович,
доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Богатирська, 32
тел. (044) 413-53-52
м. Київ, вул. Островського, 48
тел. (044) 249-46-56

e-mail:   [email protected] 
              [email protected]

3

Кафедра ендокринології

ТРОНЬКО Микола Дмитрович,
член-кореспондент НАН України, академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Вишгородська, 69
тел. (044) 430-36-94

e-mail:   [email protected] 

4

Кафедра кардіології

ДОЛЖЕНКО Марина Миколаївна,

заслужений лікар України,
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Народного ополчення, 5
тел. (044) 275-66-33

e-mail:   [email protected] 
              [email protected] 

Сайт: www.webcardio.org

5

Кафедра функціональної діагностики

ЖАРІНОВ Олег Йосипович,

доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Братиславська, 5а
тел. (044) 291-61-01

e-mail:   [email protected] 
              [email protected] 

Сайт: www.ukrcardio.org

6

Кафедра фізичної та реабілітаційної медицини
і спортивної медицини

ВЛАДИМИРОВ Олександр Аркадійович,

заслужений лікар України, лауреат державної премії України в галузі науки і техніки,

доктор медичних наук, професор
м. Київ, Пуща-Водиця, вул. Ф.Максименка, 26
тел. (044) 431-92-97

е-mail:   [email protected]

Клінічний санаторій «Жовтень»  ЗАТ «Укрпрофоздоровниця»:

Столичне шосе 27 км,

м. Київ, 03084

тел. 259-20-03, ф. 259-20-37,

E-mail:   [email protected]

7

Кафедра неврології - 1

ГОЛОВЧЕНКО Юрій Іванович,
заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Ризька, 1
тел. (044) 440-10-44

e-mail:   [email protected] 

8

Кафедра неврології - 2

ТКАЧЕНКО Олена Василівна,
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Підвисоцького, 4-а
тел. (044) 528-33-48

e-mail:   [email protected] 

9

Кафедра нефрології та нирковозамісної терапії

ІВАНОВ Дмитро Дмитрович,

заслужений лікар України,
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Госпітальна, 18
тел. (044) 259-85-99

м. Київ, вул. Богатирська, 30
тел. (044) 201-32-26

e-mail:  [email protected] 
             [email protected] 

10

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології

ПИЛЯГІНА Галина Яківна,
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Кирилівська, 103-а
тел. (044) 468-36-11

e-mail:   [email protected] 
              [email protected] 

11

Кафедра терапії

ШВЕЦЬ Наталія Іванівна,
заслужений лікар України,
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Рейтарська, 22
тел. (044) 272-28-75

e-mail:    [email protected] 

12

Кафедра терапії та ревматології

КОВАЛЕНКО Володимир Миколайович,
академік  НАМН України,
заслужений діяч науки і техніки України,
доктор медичних наук, професор
м. Київ, вул. Стражеска, 6-а
тел. (044) 277-66-22
м. Київ, вул. Котельникова, 95
тел. (044) 408-62-24

e-mail:    [email protected]

 

СКЛАД вченої ради терапевтичного факультету

Голова вченої ради:

 1. Кушніренко Стелла Вікторівна - доктор медичних наук, професор, декан терапевтичного факультету;

Заступник голови вченої ради:

 1. Челядин Юлія Ярославівна - кандидат медичних наук, доцент кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології, заступник декана терапевтичного факультету;

Секретар вченої ради:

 1. Цимбалюк Тетяна Сергіївна - асистент кафедри терапії і ревматології;

Члени вченої ради:

 1. Бардова Катерина Олексіївна - кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології;
 2. Башинський Олександр Олександрович - аспірант кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології, голова студентського самоврядування терапевтичного факультету;
 3. Борздуха Юлія В’ячеславівна – старший лаборант кафедри гастроентерології, дієтології та ендоскопії;
 4. Владимиров Олександр Аркадійович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини;
 5. Гейко Ольга Петрівна – лаборант кафедри ендокринології;
 6. Генова Тетяна Миколаївна - лаборант кафедри кардіології;
 7. Головченко Юрій Іванович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології № 1;
 8. Губенко Віталій Павлович - доктор медичних наук, професор, професор кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини;
 9. Диня Юлія Зіновіївна - аспірант кафедри терапії;
 10. Долженко Марина Миколаївна - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри кардіології;
 11. Жарінов Олег Йосипович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри функціональної діагностики;
 12. Іванов Дмитро Дмитрович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нефрології та нирковозамісної терапії;
 13. Каленюк Андрій Сергійович – старший лаборант кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини;
 14. Калюжна Лідія Денисівна - доктор медичних наук, професор, професор кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології;
 15. Коваленко Володимир Миколайович – академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії і ревматології;
 16. Конопляник Лариса Іванівна - кандидат медичних наук, асистент кафедри кардіології;
 17. Крилова Ганна Сергіївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри терапії та ревматології;
 18. Куць Віктор Олександрович - кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри функціональної діагностики;
 19. Літус Віктор Іванович - доктор медичних наук, професор, професор кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології;
 20. Літус Олександр Іванович - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології;
 21. Марштупа Віта Віталіївна – аспірант кафедри неврології №1;
 22. Пастухова Оксана Анатоліївна - кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри терапії, голова профбюро терапевтичного факультету;
 23. Пилягіна Галина Яківна - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології;
 24. Ткаченко Олена Василівна - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології № 2;
 25. Тронько Микола Дмитрович – академік НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ендокринології;
 26. Харченко Наталія Вячеславівна – чл-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії;
 27. Чеборака Тетяна Олександрівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри неврології № 1;
 28. Шалабай Тетяна Вікторівна – старший лаборант кафедри неврології №2;
 29. Швець Наталія Іванівна - доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри терапії.