Search

Декан факультету

БАБІНЦЕВА Лариса Юріївна

доктор біологічних наук, кандидат фармацевтичних наук професор

 

Заступник декана факультету

 

Старший інспектор деканату

ГЕРАЩЕНКО Людмила Миколаївна

Учений секретар вченої ради факультету

МИХАЙЛЕНКО Лорена Анатоліївна

кандидат педагогічних наук доцент

Голова профбюро факультету

МІШАЛОВ Володимир Дем’янович

доктор медичних наук професор

Голова студентського самоврядування факультету

ЯЦИК Ірина Романівна

 

Графік роботи деканату:

Прийом відвідувачів:

понеділок – четвер: 09.00-17.30

п’ятниця: 09.00-16.00

понеділок – четвер: 14.00-17.00 

Адреса:

вул. Дорогожицька, 9, к. 55, 2-й поверх теоретичного корпусу

тел.: (+38044) 205 49 96

e-mail:[email protected] 
          [email protected]

Місія. Загальна інформація

Структурні підрозділи

Вчена рада

Клінічні бази кафедр

Повідомлення

 

Місія. Загальна інформація 

Стратегічна мета:

§ збереження статусу провідного підрозділу з розроблення та впровадження інноваційних технологій, трансферу новітніх знань з сучасних технологій у галузях знань "Охорона здоров’я" та "Біологія" шляхом постійного врахування запитів кінцевого користувача освітніх, наукових, лікувально-діагностичних послуг;

§ забезпечення консультативної мережі з впровадження та застосування новітніх інформаційних технологій у практику лікаря/провізора/біолога на основі використання сучасних принципів навчання.

Місія:

системне підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників для забезпечення високої якості освіти на основі корпоративного управління, застосування світового та національного досвіду шляхом постійного врахування запитів кінцевого користувача освітніх і наукових послуг.

Бачення:

лідер у підвищенні кваліфікації науково-педагогічних працівників в Україні, що забезпечує якісне вдосконалення їхньої професійної майстерності, реалізацію безперервного професійного розвитку.

Мета заснування:

покращання системи підвищення кваліфікації викладачів інститутів і факультетів удосконалення лікарів і фармацевтів України відповідно до наказу МОЗ України від 03.05.1993 № 95 та рішення Вченої ради Київського інституту удосконалення лікарів від 06.10.1993. Факультет підвищення кваліфікації викладачів створено відповідно до наказу КІУЛ  від 22.10.1993 № 290.

Сучасний факультет підвищення кваліфікації викладачів — потужний підрозділ НУОЗ України імені П. Л. Шупика, що складається з 10 кафедр, 7 з яких є опорними за 12 спеціальностями в системі післядипломної освіти.

Щорічно на кафедрах факультету навчається понад 2600 слухачів на 39 клінічних базах за 14 спеціальностями. На 5 кафедрах проводиться навчання лікарів-інтернів. Функціонує Кабінет лабораторної медицини центру симуляційних методів навчання.

Для виконання своєї основної мети факультет щорічно забезпечує підвищення кваліфікації майже 400 науково-педагогічних працівників і наукових співробітників. Розвивається англомовний клуб "Cпілкуйся англійською!" (English Speaking Club).

У педагогічному процесі науково-педагогічні працівники факультету використовують новітні інформаційні та педагогічні технології, зокрема дистанційне навчання, індивідуальне навчання, самонавчання, проблемно-орієнтоване навчання, навчання на робочому місці. Вдало застосовуються системи управління навчанням — Moodle та Ilias.

Важливим напрямом наукової та інноваційної діяльності на факультеті стала підготовка здобувачів наукового ступеню доктора філософії за трьома спеціальностями: 222 Медицина, 224 Технології медичної діагностики та лікування (гарант освітньо-наукової програми — д. мед. н. професор О. П. Мінцер, завідувач кафедри інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання), 091 Біологія (гарант освітньо-наукової програми — д. біол. н. професор Л. Ю. Бабінцева, декан факультету підвищення кваліфікації викладачів). Випусковою кафедрою за двома останніми спеціальностями є кафедра медичної інформатики. Чотири кафедри факультету (іноземних мов, інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання, філософії, педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права) забезпечують виконання загальноосвітньої складової підготовки здобувачів вищої освіти третього рівня. Розроблено та впроваджено робочі програми нормативних і вибіркових дисциплін. Кафедри факультету здійснюють широку наукову та освітню співпрацю з установами НАН України та НАМН України, закладами охорони здоров’я.

На факультеті працюють: 5 експертних проблемних комісій, 3 спеціалізовані вчені ради за 7 спеціальностями; наукова школа професора О. П. Мінцера та наукова школа, що розвивається – професора В. Д. Мішалова.

Учені факультету плідно співпрацюють з колегами професійних співтовариств.

Факультет підвищення кваліфікації викладачів безперервно розвивається. Продовжують удосконалюватися всі процеси управління якістю діяльності кафедр і деканату факультету.

 

Структурні підрозділи 

СКЛАД ФАКУЛЬТЕТУ

Найменування кафедри

 

П.І.П/б. завідувача кафедри,

адреса, телефон, електронна адреса

Кафедра гематології і трансфузіології

ВИДИБОРЕЦЬ Станіслав Володимирович

доктор медичних наук професор

вул. Багговутівська, 1, тел.: (+38050) 537 64 85,

e-mail: [email protected]

 

Кафедра іноземних мов

ЛІЧМАН Лада Юріївна

кандидат педагогічних наук доцент

вул. Дорогожицька, 9, тел.: (+38044) 205 49 36,

e-mail: [email protected]

 

Кафедра клінічної лабораторної діагностики

КЛИМЕНКО Сергій Вікторович

доктор медичних наук професор

вул. Відпочинку, 11, тел.: (+38044) 409 20 75,

e-mail: [email protected]

 

Кафедра інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання

МІНЦЕР Озар Петрович

доктор медичних наук професор, заслужений діяч науки і техніки України

вул. Дорогожицька, 9, тел.: (+38044) 205 49 26, 205 49 55

e-mail: [email protected], [email protected]; web: inmeds.com.ua

 

Кафедра патологічної та топографічної анатомії

ДЯДИК Олена Олександрівна

доктор медичних наук професор

вул. Багговутівська, 1, тел.: (+380044) 483 86 63,

e-mail: [email protected]

 

Кафедра педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права

КРАСНОВ Володимир Володимирович

доктор медичних наук, кандидат педагогічних наук професор
вул. Дорогожицька, 9, тел.: (+38044) 205 49 86
e-mail: [email protected]; [email protected]

 

Кафедра радіології

БАБКІНА Тетяна Михайлівна

доктор медичних наук професор

вул. Багговутівська, 1, тел.: (+38044) 489 12 03,

e-mail: [email protected]

 

Кафедра судової медицини

МІШАЛОВ Володимир Дем’янович,

доктор медичних наук, професор

вул. Дорогожицька, 9, тел.: (+38044) 205 49 13,

e-mail: [email protected]

 

Кафедра філософії

ПУСТОВІТ Світлана Віталіївна

доктор філософських наук професор
вул. Дорогожицька, 9, тел.: (+38044) 205 49 87
e-mail: p[email protected] 

 

Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки

КОРОЛЬ Павло Олександрович

доктор медичних наук професор

вул. Героїв Севастополя, 30, тел.: (+38067) 721 71 60,

e-mail: [email protected]

 

 

Вчена рада 

  СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ

Комісії вченої ради факультету:

§  з навчально-методичної роботи

– голова комісії ВОЛИК Нелла Кузьмівна, кандидат медичних наук доцент

§  з наукової роботи та міжнародної діяльності

– голова комісії БОЙЧЕНКО Наталія Михайлівна, доктор філософських наук професор

§  з клінічної роботи

– голова комісії КУЧЕР Олена Володимирівна, доктор медичних наук професор

§  по роботі з лікарями-інтернами

– голова комісії ГУРІНА Оксана Олексіївна, кандидат медичних наук доцент

 

Клінічні бази кафедр 

  КЛІНІЧНІ БАЗИ КАФЕДР (Переглянути у PDF)

Повідомлення 

ПОВІДОМЛЕННЯ

З 01 червня 2011 року функціонує Всеукраїнський із міжнародною участю віртуальний Інтернет-семінар "Інноваційні процеси в охороні здоров’я та медичній інформатиці".

Керівник семінару: професор МІНЦЕР Озар Петрович,

учений секретар семінару: доцент МОХНАЧОВ Станіслав Ігорович.

Семінар призначений, у першу чергу, для лікарів, провізорів, науково-педагогічних працівників ЗВО України.

Участь у семінарі безкоштовна.

Активна участь у семінарі надає учасникам безперервного професійного розвитку бали відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446.

Семінари проводяться щомісячно в четвертий четвер із 14.00.

Технічні та організаційні вимоги щодо участі у віртуальному семінарі:

1. Для участі в семінарі необхідно мати робоче місце обладнане комп’ютером (операційна система не нижче Windows XP із Service Pack 3), що підключений до мережі Інтернет зі швидкістю не менше 1 Мб/с.

2. Для участі в семінарі необхідно зареєструватися на порталі http://www.inmeds.com.ua/ або за телефоном (+38044) 205 49 55.