Search

Декан

Маменко Марина Євгенівна,

доктор медичних наук, професор

Заступник декана

Горелік Валерія Володимирівна, кандидат медичних наук, доцент

Секретар

Артеменко Євгенія Олександрівна, асистент

Старший інспектор

Кирсенко Анна Сергіївна

Розклад роботи деканату

понеділок – четвер, 15.00 – 17.00

Адреса

Адміністративний корпус НУОЗ України 
імені П. Л. Шупика, 2-й поверх

вул Дорогожицька, 9

м. Київ, 904112

тел. (044) 205-49-08

e-mail: [email protected]

Мета заснування факультету: Педіатричний факультет засновано у 1983 році з метою забезпечення підготовки та безперервного підвищення кваліфікації лікарів різних спеціальностей, що надають медичну допомогу дітям.

Інформація про факультет: Науково-педагогічний потенціал педіатричного факультету складають 70 науково-педагогічних працівників, з них – один член-кореспондентів НАМН України, два заслужених діяча науки і техніки України та п’ять заслужених лікарів України. На кафедрах викладають 23 професора, доктора медичних наук,  42 – кандидата медичних наук.

На факультеті здійснюється підготовка лікарів-інтернів та слухачів на передатестаційних циклах за 14 фахами, лікарі-інтернів – за 7 спеціальностями, розроблено і проводяться 35 найменувань циклів тематичного удосконалення, у тому числі в режимі виїзних циклів та з елементами дистанційного навчання. Навчання лікарів-інтернів та слухачів здійснюється на 14 клінічних базах. Активно функціонує Житомирська філія. Щорічно проходять післядипломну підготовку понад 2000 слухачів, 110 лікарів-інтернів, 30-35 клінічних ординаторів та до 20 аспірантів.

Для забезпечення високого наукового-методичного рівня навчального процесу викладачами кафедри постійно створюються на оновлюються підручники, навчальні посібники, методичні рекомендації.

Щорічно науково-педагогічними співробітниками кафедр здійснюється лікування та консультування понад 30000 пацієнтів в базових клінічних установах. Співробітники кафедр є керівниками та активними членами чисельних профільних асоціацій: Асоціація педіатрів України, Асоціації педіатрів м. Києва та Київської області, ГО «Українська Академія Педіатрії», Всеукраїнська асоціація «Дитяча імунологія», Всеукраїнська асоціація дитячих гастроентерологів і нутриціологів, Асоціація дитячих оториноларингологів України, Асоціація алергологів України, Асоціація неонатологів України, Асоціація дитячих анестезіологів, Асоціація дитячих хірургів, тощо. Співробітники кафедр проходять стажування в провідних клінічних центрах, Університетських клініках США, Канади та Європи.

На всіх кафедрах виконуються науково-дослідні роботи, результати яких представляються на закордонних та вітчизняних форумах, публікуються в провідних наукових виданнях. На педіатричному факультеті діють наукові школи з дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології (засновник та керівник проф. Чернишова Л. І.) і з неонатології (засновник та керівник член-кореспондент НАМН України проф. Шунько Є.Є.).

За участю співробітників факультету видаються журнали «Современная педиатрия», «Соціальна педіатрія та реабілітологія», «Педиатрия. Восточная Европа», «Здоровье ребенка», «Мистецтво лікування»; «Актуальна інфектологія», «Клиническая иммунология, алергология, инфектология», «Хірургія дитячого віку», «Міжнародний журнал дитячої ендокринології», «Ендокринологія та ендокринна хірургія», «Журнал вушних, носових і горлових хвороб» та ін.

Кафедри факультету мають тісні зв’язки зі шпиталем Св. Марії в Палестині, дитячим ортопедичним шпиталем в Баварії (Німеччина), клінікою дитячої хірургії Сілезької медичної академії (м. Катовіце, Польща), Інститутом фізіології та патології слуху (Варшава), Люблінською медичною академією (Польща), Університетом Миколи Коперніка (Польща), Міжнародною академією класичної гомеопатії (Греція),  Університетом Альберта (Канада) у рамках Українсько-Канадського проекту «Освіта», Дитячим центром Сієтлу (США), з Україно-Швейцарською програмою «Здоров’я матері та дитини», з Європейською Академією реабілітації дітей, Інститутом соціальної педіатрії, епідеміології і підліткової медицини при Людвіг-Максиміліан-Університеті, Інститутом проблем медичної реабілітації, з Міжнародною протиепілептичною Лігою та іншими установами.

Студентське самоврядування факультету активно долучається до чисельних благодійних акцій, в центрі уваги яких – діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими потребами. 

Кафедри факультету

№ з/п

Структурні підрозділи

Зав. кафедрою., контакти

1.

Кафедра дитячих і підліткових захворювань

Бекетова Галина Володимирівна,    
член-кореспондент НАМН України,
доктор медичних наук, професор
адреса: м. Київ, вул. Копиловського, 1/7
тел.: (044) 468-40-51

e-mail: [email protected]

2.

Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології

Волоха Алла Петрівна,
доктор медичних наук, професор;
адреса: м. Київ, вул. Богатирська, 30
тел.: (044) 201-32-04
адреса: м. Київ, вул. Алішера Навої, 3
тел.: (044) 540-96-31 

e-mail: [email protected]

3.

Кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії

Біляєв Андрій Вікторович,
доктор медичних наук, професор
адреса: м. Київ, вул. Чорновола, 28/1
тел.: (044) 236-21-43, 550-48-85, 550-48-85
адреса: м. Київ, вул. Богатирська, 30
тел.: (044) 201-32-24

e-mail: [email protected]

4.

Кафедра дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації

Мартинюк Володимир Юрійович,
кандидат медичних наук, доцент
адреса: м. Київ, вул. Богатирська, 30
тел. (044) 201-32-95

e-mail [email protected]

[email protected]

5.

Кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії

Косаковський Анатолій Лук`якович,
доктор медичних наук, професор

адреса: м. Київ, вул. Богатирська, 30

тел.: (044) 201-32-93
тел.: (044) 236-94-48, 456-10-79, 236-17-80

е-mail:  [email protected]

[email protected]

6.

Кафедра дитячої хірургії

Данилов Олександр Андрійович,
доктор медичних наук, професор
адреса: м. Київ, вул. Богатирська, 30
тел.: (044) 201-32-87

адреса: м. Київ, вул. Алішера Навої, 3
(044) 514-42-84

е-mail:  [email protected]

[email protected]

7.

Кафедра неонатології

Шунько Єлизавета Євгенівна,
член кореспондент НАМН України,

доктор медичних наук, професор
адреса: м. Київ, вул. Чорновола, 28/1
тел.: (044) 236-09-61, 252-87-24, 236-69-42
адреса: м. Київ, вул. Предславинська, 9

тел.: (044) 426-22-53

е-mail: [email protected]

[email protected]

8.

Кафедра педіатрії № 1

Охотнікова Олена Миколаївна,
доктор медичних наук, професор
адреса: м. Київ, вул. Чорновола, 28/1
тел.: (044) 236-21-91, 236-21-97, 236-77-11, 236-59-71, 236-69-42

е-mail:  [email protected]

  [email protected]

9.

Кафедра дитячої кардіології та кардіохірургії

 

Руденко Надія Миколаївна,
член-кореспондент НАМН України,
доктор медичних наук, професор
адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 24 
тел./факс: (044) 206-50-28, 284-03-11
e-mail:  [email protected]

[email protected]

 

Склад вченої ради факультету

 п/п

ПІБ

Наукова ступінь, вчене звання, посада

Голова вченої ради факультету:

1.

Маменко М. Є.

д. мед. н., професор, декан педіатричного факультету

Заступник голови вченої ради:

2.

Горелік В. В.

к.мед.н., доцент кафедри дитячої хірургії, заступник декана педіатричного факультету

Секретар вченої ради факультету:

3.

Артеменко Є. О.

асистент кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії

Члени вченої ради факультету:

4.

Бекетова Г. В.

член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор, завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань

5.

Біляєв А. В.

д. мед. н., професор, завідувач кафедри дитячої анестезiологiї та інтенсивної терапії

6.

Волоха А. П.

д. мед. н., професор, завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб та імунології

7.

Горбатюк О. М.

д. мед. н., професор кафедри дитячої хiрургiї

8.

Данилов О. А.

д. мед. н., професор, завідувач кафедри дитячої хірургії

9.

Косаковський А. Л.

д. мед. н., професор, завідувач кафедри дитячої оториноларингологiї, аудіології та фоніатрії

10.

Мартинюк В. Ю.

к. мед. н., доцент, доцент кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації

11.

Моісеєнко Р. О.

д. мед. н., професор, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи

12.

Мощич О. П.

д. мед. н., професор кафедри дитячої оториноларингологiї, аудіології та фоніатрії

13.

Охотнікова О. М.

д. мед. н., професор, завідувач кафедри педіатрії № 1

14.

Руденко Н. М.

член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор, завідувач кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії

15.

Чернишова Л. I.

д. мед. н., професор кафедри дитячих iнфекцiйних хвороб та дитячої імунології

16.

Шунько Є. Є.

член-кореспондент НАМН України, д. мед. н., професор, завідувач кафедри неонатології

17.

Костюк О. А.

к. мед. н., доцент кафедри неонатології, голова профспілкового бюро факультету.

18.

Лакша О. Т.

к. мед. н., доцент кафедри неонатології

19.

Свистильник В. О.

к. мед. н., доцент кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації

20.

Чухрай Т. Г.

к. мед. н., доцент кафедри дитячої анестезiологiї та інтенсивної терапії

21.

Зборщик М. В.

аспірант кафедри дитячих і підліткових захворювань, голова студентської ради факультету

22.

Боцюк І. М.

клінічний ординатор кафедри дитячих і підліткових захворювань

23.

Сиваченко Ю. В.

аспірант кафедри дитячих і підліткових захворювань

24.

Лисицина Н. П.

лаборант кафедри неонатології

25.

Скубко Т. В.

старший лаборант кафедри педіатрії № 1

26.

Крячок О. Д.

старший лаборант кафедри дитячої анестезiологiї та інтенсивної терапії

Комісії вченої ради факультету

Комісія з навчально-методичної роботи

Голова:

Члени комісії:

проф. Горбатюк О. М.

доц. Лакша О.Т.

доц. Косаківська І.А.

доц. Свістильник В. Т.

доц. Чухрай Т.Г.

 Комісія з лікувальної роботи

Голова:

Члени комісії:

проф. Охотнікова О. М.

доц. Усова О. І.

доц. Синяченко В. В.

асистент Кисельова І.В.

Комісія з наукової роботи та міжнародної діяльності

Голова:

Члени комісії:

чл.-кор. НАМН України Бекетова Г. В.

проф. Біляєв А.В.

проф. Волоха А.П.

проф. Косаковський А.Л.

доц. Горячева І.П.