Search

Декан

ТРОХИМЧУК Віктор Васильович – доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, засновник наукової школи з фармації, головний редактор науково-практичного рецензованого журналу «Фармацевтичний журнал»

СОЛОВЙОВ Сергій Олександрович –доктор фармацевтичних наук, старший дослідник, доцент; професор кафедри організації і економіки фармації; професор кафедри вірусології

ТЕРЕЩУК Олександра Василівна, старший інспектор деканату

БУЦЬКА Вікторія Євгенівна  – кандидат   фармацевтичних  наук, доцент, секретар вченої ради факультету 

Медико-профілактичний і фармацевтичний факультет (до 1992 р. - санітарно-гігієнічний і фармацевтичний) створений у 1963 році з метою забезпечення потреб закладів охорони здоров’я у підготовці, перепідготовці і підвищення кваліфікації лікарів і провізорів за спеціальностями: “Громадське здоров’я“, “Публічне адміністрування“ (з особливостями управління у сфері охорони здоров’я), “Медико-профілактична справа“, “Фармація”, “Клінічна фармація“.

Медико-профілактичний і фармацевтичний факультет, як підрозділ НУОЗ України імені П. Л. Шупика складається з 9 кафедр:

 • 5 кафедр  медико-профілактичного спрямування: вірусології; громадського здоров’я; медицини праці, психофізіології та медичної екології; мікробіології; управління охороною здоров’я та публічного адміністрування;
 • 4 кафедри фармацевтичного напрямку: контролю якості і стандартизації лікарських засобів; організації і економіки фармації; промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології; фармацевтичної технології і біофармації.

Кафедри вірусології, громадського здоров’я та управління охороною здоров’я та публічного адміністрування є опорними з післядипломної освіти лікарів.

Щорічно на кафедрах факультету за державним замовленням навчаються понад 2,2 тис. слухачів за 19 спеціальностями, на  6 кафедрах проводиться навчання лікарів (провізорів) – інтернів.

На факультеті функціонують деканат і  колегіальні органи управління:  збори трудового колективу, вчена рада, самоврядування молодих вчених та аспірантів, профспілкова організація.

На факультеті діють чотири експертних проблемних комісій з наукових напрямків та дві спеціалізовані вчені ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук, доктора філософії: Д 26.613.07 за спеціальністю 14.02.03 - Соціальна медицина (голова – академік НАМН України, професор Вороненко Ю. В.) та Д 26.613.04 за спеціальністю 15.00.01 - Технологія ліків, організація фармацевтичної справи (голова - професор Давтян Л.Л.).

Деканами медико-профілактичного і фармацевтичного факультету були: професор Ліпкан Микола Федорович (вересень 1963 р. - вересень 1967 р.), доцент Повелиця Дмитро Федорович (жовтень 1967 р. - лютий 1969 р.), доцент Мащенко Микола Петрович (березень 1969 р.- лютий 1983 р.), професор Знаменський Володимир Олексійович (лютий 1983 р. - травень 1985 р.), професор Попович Микола Олексійович (травень 1985 р. - березень 1996 р.), професор Білько Іван Петрович (березень 1996 р. - березень 1999 р.), професор Ветютнева Наталія Олександрівна (квітень 1999 р. – квітень 2015 р.). З квітня 2015 року медико-профілактичний і фармацевтичний факультет очолює доктор фармацевтичних наук, професор Трохимчук Віктор Васильович.

На постійній основі на кафедрах факультету працюють 22 доктори (14 з вченим званням професор) та 38 кандидатів наук (35 з вченим званням доцент). Середній вік науково-педагогічного персоналу – 53,4 роки. Всі викладачі кафедр мають відповідну (в т.ч. 34 вищу) кваліфікаційну категорію за лікарськими (провізорськими) спеціальностями. Науково-педагогічний склад факультету підвищують рівень компетентності з питань якості освітнього процесу відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015.

Клінічними базами кафедр факультету є: Київський міський клінічний онкологічний центр, Бориспільська ЦРЛ, Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва, Центр первинної медико-санітарної допомоги №2 Подільського району м. Києва, Київська міська клінічна лікарня №5, КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД) №2» Подільського району м. Києва, Київський міський клінічний онкологічний центр  (КМКОЦ), Комунальне некомерційне підприємство (КНП) «Центр первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД)» Дарницького району м. Києва, клініка ДУ «Інститут медицини праці».

Базами для навчання провізорів за фахом «Загальна фармація» є: КП «Фармація» м. Київ; КП «Бориспільська центральна аптека № 24» (Київська область); ТОВ «Аптека 58» м. Київ; КП «Яготинська центральна районна аптека №20» (Київська область); ЦРА № 58 Попільнянского району (Житомирська область); КП аптека «Дитяча» м. Житомир; КП «Аптека Міжлікарняна» м. Житомир; ПП «Фармація» м. Васильків; Аптека міжлікарняна № 489 м. Львів; ТОВ «Лекфарм»; МЛА № 210 філія ПКП «Полтавафарм»; ТОВ «Техмедсервіс» м. Вінниця; Аптека № 182 м. Черкаси; ТОВ «Хмельницька міська перша аптека»; КП аптека № 181 м. Біла Церква; ТОВ «Пані Аптека»; аптечна мережа Top-pharm (ПП «КІФ»), м. Київ; Аптека № 4 ТОВ «Київська Аптекарська Мануфактура» м. Київ; ОГО «Чернігівська ліга фармацевтів», м. Чернігів; ТОВ “ТАС-ФАРМА”, м. Київ; ТОВ “Віталюкс”, м. Київ; ТОВ «Аптекарь», м. Київ; ГО «Вінницька обласна асоціація фармацевтів «Кум Део», м. Вінниця; Приватне акціонерне товариство Національна Гомеопатична спілка, м. Київ; ТОВ «Смарт-Фармація», м. Вишневе, Київська обл..; ТОВ «Вітамінка» Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе.

Фахівці кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології надають консультативно-діагностичну і лікувальну допомогу постраждалим в зоні АТО.

Науково-педагогічний склад 6 кафедр факультету проводить методичну роботу на 20 базах стажування лікарів і провізорів – інтернів м. Києва та області.

Колективами всіх кафедр факультету підготовлені нові навчальні програми та розпочато навчання слухачів на циклах тематичного удосконалення з елементами дистанційного навчання.

Деканат факультету  здійснює:

 • організаційні заходи щодо забезпечення комплектування циклів, зарахування слухачів та виконання виробничого плану факультету;
 • щомісячний моніторинг виконання рішень вченої ради академії, ректорату і вченої ради факультету;
 • контроль та забезпечення виконання навчально-методичної та науково-дослідної роботи на факультеті відповідно плану роботи академії; 
 • аналіз показників внутрішнього рейтингу кафедр; 
 • планову перевірку діяльності кафедр;
 • щоденний прийом слухачів і співробітників із різних питань;
 • аналіз результатів анкетування слухачів на навчальних циклах, визначення шляхів усунення зауважень і виконання побажань слухачів з колективами  кафедр;
 • взаємодію та координацію організаційних заходів щодо розвитку студентського самоврядування.

Співробітники кафедр факультету є головними редакторами і членами редакційних рад фахових наукових видань:

 • «Збірник наукових праць співробітників НУОЗ імені П.Л. Шупика» (головний редактор – академік  Вороненко Ю.В.);
 • «Ліки України» (головний редактор – академік Вороненко Ю.В.);
 • «Мистецтво лікування» (шеф редактор - професор Гойда Н.Г.);
 • «Фармацевтичний журнал» (головний редактор – професор Трохимчук В.В.);
 • «Рецепт» /Білорусь/ (головний редактор – професор Давтян Л.Л. );
 • Науково-практичний збірник «Чорнобиль: екологія і здоров’я» (заст. головного редактора – доцент Дубова Н.Ф.).

На факультеті активно працюють  наукові школи НУОЗ імені П.Л.Шупика: 

науковий керівник - академік НАМН України, професор Вороненко Ю.В. 

з теорії і практики управління охороною здоров’я, медичною освітою

науковий керівник - професор Трохимчук В.В.

з фармації

науковий керівник - професор Гойда Н.Г.

з наукових основ організації медичної допомоги матерям та дітям

науковий керівник - професор Пономаренко М.С.

з раціонального фармацевтичного менеджменту і маркетингу

Співробітники наукових шкіл НУОЗ імені П.Л. Шупика впроваджують результати наукових досліджень у нормативні документи МОЗ України та клінічні протоколи надання медичної допомоги дитячому і дорослому населенню.

Науково-педагогічні працівники кафедри управління охороною здоров'я  та публічного адміністрування (завідувач кафедри професор Михальчук В.М.) активно реалізують українсько-швейцарську програму «Здоров’я матері та дитини», програми USAID Агентство США з міжнародного розвитку «Здоров’я жінок України», «Репродуктивне здоров’я в Україні», «Покращення послуг у сфері ВІЛ/СНІД серед представників групи найвищого ризику в Україні» і «Удосконалення системи контролю над вживанням алкоголю та тютюнопалінням під час вагітності в Україні», а також програми  Міжнародної діабетичної федерації Європейського регіону, Української діабетичної федерації та  Всеукраїнської  спілки по захисту прав пацієнтів «Здоров’я нації».

Викладацький склад кафедр факультету бере участь в роботі відкритих засіданнях Громадської ради при МОЗ України, підготовці і проведенню міжнародних форумів «Менеджмент в охороні здоров’я», «Організація і управління охороною здоров’я », а також конференцій з міжнародною участю «Медицина і державне регулювання — міжнародний досвід», «Державна медицина: реалії практики», «Заклади охорони здоров’я і виробники лікарських засобів: Ефективне співробітництво у процесі медикаментозного забезпечення населення України», «Інфекційний контроль і антимікробна резистентність», «Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу у галузі охорони здоров’я: інфекційний контроль та антимікробна резистентність».

Науково-педагогічні працівники кафедр беруть активну участь в  атестаційних комісіях МОЗ України, департаментів охорони здоров’я  Київської міської та Київської обласної державних адміністрацій, Державних служб з лікарських засобів та контролю за наркотиками у м. Києві,  Київській і Чернігівській областях.

Склад комісій вченої ради факультету

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Телефон, електронна адреса

Декан

Професор ТРОХИМЧУК Віктор Васильович

(044) 206 73 12

e-mail: [email protected]

Заступник декана

Ст. дослідник СОЛОВЙОВ Сергій Олександрович

(044) 205 49 88

e-mail: [email protected]

Секретар вченої ради факультету

Доцент БУЦЬКА Вікторія Євгенівна

067 797 95 94

e-mail:  [email protected]

Старший інспектор

ТЕРЕЩУК Олександра Василівна

(044) 206 73 12

e-mail: [email protected]

Комісія вченої ради факультету з навчально-методичної роботи

 Ст. дослідник  СОЛОВЙОВ

Сергій Олександрович (голова) –  каф. вірусології і  каф. організації і економіки фармації

 Професор КАБАЧНА

Алла Василівна

(член комісії) – каф. організації  і економіки фармації

 К.мед.н. ПЕРШЕГУБА

Ярослав Володимирович    (секретар) –  каф. громадського здоров’я

(044) 205 49 88 

e-mail: [email protected]

(044) 205 49 88

 e-mail: [email protected]

 

 

(044) 205 49 91

 e-mail: [email protected]

Комісія вченої ради факультету з наукової та лікувально-діагностичної роботи

Професор ІВАХНО

Олександра Петрівна

(голова) – каф.

громадського здоров'я

 Доцент Трохименко Олена Петрівна

(секретар) – каф. вірусології

 Доцент ДЕМЕЦЬКА

Олександра Віталіївна

(член комісії) – каф. медицини праці, психофізіології та медичної екології.

(044) 205 49 91 

e-mail: [email protected] 

 

 

e-mail: [email protected]

 (044) 289 75 39

 

e-mail: [email protected]

 

Комісія вченої ради факультету з виховної та роботи з іноземними громадянами

 Професор УБОГОВ

Сергій Геннадійович

(голова) – каф. контролю якості і стандартизації лікарських засобів

 Доцент ТИМЧЕНКО

Олександр Геннадійович

(член комісії) – каф. промислової і клінічної фармації та клінічної фармакології.

(044) 205 49 69 

e-mail: [email protected] 

  

(044) 206 73 30

 e-mail: [email protected]

Розклад роботи деканату 

щоденно - 9.00 – 17.30

Адреса, телефон, електронна адреса деканату

вул. Дорогожицька, 9, м. Київ, 04112
тел. 044- 206-73-12;

e-mail: [email protected] 
е-mail:  [email protected]

Кафедри факультету

Найменування кафедри

Прізвище, ім’я, по батькові завідувача

Адреса, телефон, електронна адреса

вірусології

ДЗЮБЛИК

Ірина Володимирівна -доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України

вул. Дорогожицька, 9,

м. Київ, 04112
тел. 456 28 89;
e-mail: [email protected]

громадського здоров’я

ХОМЕНКО

Ірина Михайлівна

доктор медичних наук, професор

вул. Дорогожицька, 9,

м. Київ, 04112
тел. 205 49 92;
e-mail: k_[email protected]

контролю якості і стандартизації лікарських засобів

УБОГОВ Сергій Геннадійович - доктор фармацевтичних наук, професор

вул. Дорогожицька, 9,

м. Київ, 04112
тел. 205 49 69;
e-mail:  [email protected]

медицини праці, психофізіології та медичної екології

ВАРИВОНЧИК

Денис Віталійович - доктор медичних наук, професор,  заслужений лікар України

вул. Саксаганського, 75,

м. Київ, 01033

тел./факс: 289 75 39;

e-mail:  [email protected]

мікробіології

КИРИК

Дмитро Леонідович - доктор медичних наук, професор

вул. Дорогожицька, 9,

м.  Київ, 04112

тел. 205 49 67;
e-mail:  [email protected]

організації і економіки фармації

ГУЛЬПА Вадим Серафимович - кандидат фармацевтичних наук, доцент

вул. Дорогожицька, 9,

м.  Київ, 04112

тел. 205 49 89;
e-mail:  [email protected]

промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології

ЗАГОРІЙ

Володимир Антонович - доктор фармацевтичних наук, професор

вул. Дорогожицька, 9,

м.  Київ, 04112

тел. 206 73 30;
e-mail:

[email protected]

управління охороною здоров’я та публічного адміністрування

МИХАЛЬЧУК

Василь Миколайович - 
доктор медичних наук, професор, заслужений працівник охорони здоров’я України

вул. Дорогожицька, 9,

м.  Київ, 04112

тел. 205 49 90
e-mail: [email protected]

фармацевтичної технології і біофармації

ДАВТЯН

Лена Левонівна –

доктор фармацевтичних наук, професор

вул. Дорогожицька, 9,

м.  Київ, 04112

тел. 205 49 56;
e-mail: [email protected]

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ МЕДИКО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО І ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

 

Прізвище, ім'я, по батькові

Посада

Трохимчук Віктор Васильович

голова вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету,  декан,

д.фарм.н., професор

Убогов Сергій Геннадійович

заступник голови вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, завідувач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів,

д.фарм.н., професор – голова комісії

Соловйов Сергій Олександрович

заступник голови вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, професор кафедри організації і економіки фармації; професор кафедри вірусології, д.фарм.н., ст. дослідник – голова комісії

Буцька Вікторія Євгеніївна

секретар вченої ради медико-профілактичного і фармацевтичного факультету, доцент кафедри   промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології, к.фарм.н., доцент

Варивончик Денис Віталійович

завідувач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології,

д.мед.н., професор

Гойда Ніна Григорівна

професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, д.мед.н., професор

Гбур Зоряна Володимирівна

професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, д.н. з держ.управл., професор

Голубчиков Михайло Васильович

професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, д.мед.н., професор

Гульпа Вадим Серафимович

завідувач кафедри  організації і економіки фармації, к.фарм.н., доцент

Давтян Лєна Левонівна

завідувач кафедри фармацевтичної технології і біофармації, д.фарм.н., професор

Дзюблик Ірина Володимирівна

завідувач кафедри вірусології,

д.мед.н., професор

Еджибія Оксана Миколаївна

ст. викладач кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології

Єркін Олександр Костянтинович

ст. лаборант кафедри мікробіології

Івахно Олександра Петрівна

професор кафедри громадського здоров’я, д.мед.н., професор

Кабачна Алла Василівна

професор  кафедри  організації і економіки фармації, д.фарм.н., професор

Квітницька Олена Юріївна

ст. лаборант кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів

Кирик Дмитро Леонідович

завідувач кафедри мікробіології, д.мед.н., професор

Михальчук Василь Миколайович

завідувач  кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування, д.мед.н., професор

Оліфірова Тетяна Федорівна

ст. виклад кафедри фармацевтичної технології і біофармації, к.фарм.н., доцент

Терещук Олександра Василівна

ст. інспектор деканату медико-профілактичного і фармацевтичного факультету

Тимченко Олександр Геннадійович

доцент кафедри

Тодорова Віолета Іванівна

доцент кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів,

к.фарм.н., доцент

Трохименко Олена Петрівна

доцент кафедри вірусології, к.біол.н.

Хоменко Ірина Михайлівна

завідувач кафедри громадського здоров’я, д.мед.н., професор

 

СПИСОК делегатів конференції трудового колективу медико-профілактичного і фармацевтичного факультету

Підрозділ трудового колективу

Прізвище, ім'я, по батькові

Деканат

1. ТРОХИМЧУК Віктор Васильович

2. СОЛОВЙОВ Сергій Олександрович

Кафедра вірусології

3. ДЗЮБЛИК Ірина Володимирівна

4. КОВАЛЮК Олена Володимирівна

Кафедра громадського здоров’я

5. ХОМЕНКО Ірина Михайлівна

6. КОЗЯРІН Іван Петрович

7. ІВАХНО Олександра Петрівна

Кафедра контролю якості і стандартизації лікарських засобів

8. УБОГОВ Сергій Геннадійович

9. КВІТНИЦЬКА Олена Юріївна

Кафедра мед. праці, психофізіології та медичної екології

10. ВАРИВОНЧИК  Денис Віталійович

11. ЕДЖЕБІЯ Оксана Миколаївна

Кафедра мікробіології

12. КИРИК Дмитро Леонідович

13. ПРОКОПЕЦЬ Валентина Пилипівна

Кафедра організації і економіки фармації

14. ГУЛЬПА Вадим Серафимович

Кафедра пром., клінічної фармації та клінічної фармакології

15. ТИМЧЕНКО Олександр Геннадійович

16. БУЦЬКА Вікторія Євгенівна

Кафедра управління охороною здоров’я та публічного адміністрування

17. МИХАЛЬЧУК Василь Миколайович

18. КОШОВА Світлана Петрівна

Кафедра фармацевтичної технології і біофармації

19. ДАВТЯН Лєна Левонівна

20. ОЛІФІРОВА Тетяна Федорівна