Search

Декан

Шуба Володимир Йосипович – кандидат медичних наук, доцент

Заступник декана

Остапчук Роман Миколайович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри ортопедії і травматології № 1

Секретар

Болюк Мар'яна Володимирівна – аспірантка кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

Старший інспектор

Рябоконь Олена Андріївна

Розклад роботи деканату: 09:00 – 17:45

Адреса: 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9,
кімната 51 (адміністративний корпус, 2-й поверх),
тел. (044) 205-48-22
email: [email protected]

 

Склад вченої ради хірургічного факультету

Голова вченої ради:

Шуба Володимир Йосипович,

к. мед. н., доцент, декан хірургічного факультету

Заступник голови вченої ради:

Остапчук Роман Миколайович,

к. мед. н., доцент, доцент кафедри ортопедії і травматології № 1

Секретар вченої ради:

Болюк Мар'яна Володимирівна,

аспірантка кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

Члени вченої ради:

 

1. Абизов Рустем Аділійович

д. мед. н., професор, професор кафедри оториноларингології

2. Анкін Микола Львович

д. мед. н., професор, завідувач кафедри ортопедії і травматології № 2

3. Біляєва Ольга Олександрівна

д. мед. н., професор, професор кафедри загальної та невідкладної хірургії

4. Бойко Андрій Іванович

к. мед. н., доцент, доцент кафедри урології

5. Вітовський Ростислав Мирославович

д. мед. н., професор, професор кафедри хірургії серця та магістральних судин

6. Возіанов Сергій Олександрович

академік НАМН України, д. мед. н., професор, завідувач кафедри урології

7. Гайсенюк Федір Зіновійович

д. мед. н., професор, професор кафедри урології

8. Герцен Генріх Іванович

д. мед. н., професор, завідувач кафедри ортопедії і травматології № 1

9. Гетьман Вадим Григорович

д. мед. н., професор, завідувач кафедри торакальної хірургії та пульмонології

10. Гордійчук Микола Прокопович

аспірант кафедри онкології

11. Гордійчук Прокіп Іванович

д. мед. н., професор, завідувач кафедри онкології

12. Дембіцький Андрій Русланович

аспірант кафедри хірургії та судинної хірургії

13. Дзюба Дмитро Олександрович

д. мед. н., доцент, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

14. Жернов Олександр Андрійович

д. мед. н., професор, професор кафедри комбустіології та пластичної хірургії

15. Козинець Георгій Павлович

д. мед. н., професор, завідувач кафедри комбустіології та пластичної хірургії

16. Кравчук Борис Олексійович

д. мед. н., професор, професор кафедри торакальної хірургії та пульмонології

17. Крижевський Вадим Віталійович

д. мед. н., професор, завідувач кафедри загальної та невідкладної хірургії

18. Крижевський Євгеній Євгенійович

аспірант кафедри загальної та невідкладної хірургії

19. Лазоришинець Василь Васильович

академік НАМН України, д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургії серця і магістральних судин

20. Лоскутов Олег Анатолійович

д. мед. н., професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії

21. Мовчан Олександр Степанович

д. мед. н., професор, професор кафедри ортопедії і травматології № 1

22. Муравський Андрій Володимирович

д. мед. н., професор, професор кафедри нейрохірургії

23. Мясоєдов Станіслав Дмитрович

д. мед. н., професор, професор кафедри онкології

24. Педаченко Юрій Євгенович

д. мед. н., професор, професор кафедри нейрохірургії

25. Риков Сергій Олександрович

чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., професор, завідувач кафедри офтальмології

26. Рябоконь Олена Андріївна

старший інспектор деканату хірургічного факультету

27. Саволюк Сергій Іванович

д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії

28. Сморжевський Валентин Йосипович

д. мед. н., професор, професор кафедри хірургії та трансплантології

29. Стеблюк Наталія Юріївна

лаборант кафедри ортопедії і травматології № 2

30. Тодуров Борис Михайлович

чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., професор, завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій

31. Усенко Олександр Юрійович

академік НАМН України, д. мед. н., професор, завідувач кафедри хірургії та трансплантології

32. Шаргородська Ірина Василівна

д. мед. н., професор, професор кафедри офтальмології

33. Шкорботун Володимир Олексійович

д. мед. н., професор, завідувач кафедри оториноларингології

34. Ященко Наталія Олексіївна

к. мед. н., доцент, доцент кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій

 

Комісія вченої ради хірургічного факультету з навчально-методичної роботи та міжнародної діяльності

Голова:

Остапчук Роман Миколайович, кандидат медичних наук, доцент

Заступник голови:

Дзюба Дмитро Олександрович, доктор медичних наук, доцент

Члени комісії:

Іванченко Роман Вікторович, кандидат медичних наук, асистент

Когут Віктор Вікторович, кандидат медичних наук, доцент

Лисенко Віктор Миколайович, кандидат медичних наук, доцент

Недашківський Сергій Михайлович, кандидат медичних наук, доцент

Пелешенко Олександр Олексійович, кандидат медичних наук, доцент

Самойленко Сергій Сергійович, кандидат медичних наук, доцент

Комісія вченої ради хірургічного факультету з науково-дослідницької та інноваційної діяльності

Голова:

Сморжевський Валентин Йосипович, доктор медичних наук, професор

Заступник голови:

Саволюк Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор

Члени комісії:

Бишовець Сергій Миколайович, кандидат медичних наук, доцент

Євтушенко Олег Іванович, доктор медичних наук, професор

Муравський Андрій Володимирович, доктор медичних наук, професор

Перекопайко Юрій Миколайович, аспірант

Присяжна Наталія Романівна, кандидат медичних наук, доцент

Радомський Олександр Анатолійович, доктор медичних наук, професор

Ходос Валентин Андрійович, доктор медичних наук, професор

Комісія вченої ради хірургічного факультету з клінічної роботи

Голова:

Гайсенюк Федір Зіновійович, доктор медичних наук, професор

Члени комісії:

Галочка Ігор Петрович, кандидат медичних наук, доцент

Гордійчук Прокіп Іванович, доктор медичних наук, професор

Дибкалюк Сергій Володимирович, кандидат медичних наук, доцент

Ладика Вікторія Олександрівна, асистент

Судакевич Сергій Миколайович, кандидат медичних наук

Шендрик Владислав Григорович, кандидат медичних наук

Комісія вченої ради хірургічного факультету по роботі з інтернами

Голова:

Мовчан Олександр Степанович, доктор медичних наук, професор

Члени комісії:

Жежер Андрій Олександрович, кандидат медичних наук, доцент

Мироненко Олександр Іванович, кандидат медичних наук, доцент

Педаченко Юрій Євгенович, доктор медичних наук, професор

Шаргородська Ірина Василівна, доктор медичних наук, професор

 

Хірургічний факультет утворений 15 кафедрами. Професорсько-викладацький склад факультету в середньому налічує 179 співробітників (серед яких близько 60 % штатних, 12 % сумісників та 28 % працівників з погодинною оплатою).

На факультеті працюють 64 докторів медичних наук, 36 професорів, 96 кандидатів медичних наук, 73 доценти, 3 академіки НАМН України та 3 член-кореспонденти НАМН України, 5 заслужених діячів науки та техніки України, 24 заслужених лікарів України, 5 лауреатів Державної премії України.

11 науково-педагогічних працівників факультету є експертами МОЗ України (Наказ МОЗ України від 28.10.2020 № 2455 "Про затвердження складу груп експертів МОЗ України") зі спеціальностей та напрямів: «Анестезіологія», «Комбустіологія», «Отоларингологія» «Офтальмологія», «Урологія», «Хірургія», «Хірургія серця та магістральних судин. Судинна хірургія».

В середньому, за рік на кафедрах факультету навчається 3500–4300 слухачів, 250 інтернів, 45 клінічних ординаторів і 70 аспірантів.

На хірургічному факультеті 9 кафедр є опорними за 15 спеціальностями хірургічного профілю: «Судинна хірургія», «Оториноларингологія», «Онкоотоларингологія», «Анестезіологія», «Токсикологія», «Офтальмологія», «Дитяча офтальмологія», «Комбустіологія», «Урологія», «Торакальна хірургія», «Пульмонологія», «Дитяча пульмонологія», «Нейрохірургія», «Дитяча нейрохірургія», «Хірургії серця та магістральних судин».

 

з/п

Структурні підрозділи.

Кафедри

ПІБ завідувача кафедри.

Адреса, телефон

1.

Анестезіології та інтенсивної терапії

Лоскутов Олег Анатолійович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Братиславська, 3

тел. (044) 518-41-57

web: kafanest.kiev.ua

е-mail: [email protected]

2.

Загальної та невідкладної хірургії

Крижевський Вадим Віталійович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, пр. Любомира Гузара, 3,

корпус 4, поверх 2

Тел: (044) 408-03-72

web: http://surgery-nmapo.org.ua/

е-mail: [email protected]

3.

Кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій

Тодуров Борис Михайлович,

член-кореспондент НАМН України,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Братиславська, 5А

тел.: (050) 501-70-28

тел./факс: (044) 291-61-01

е-mail: [email protected]

4.

Комбустіології та пластичної хірургії

Козинець Георгій Павлович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Краківська, 13

тел. (044) 292-88-08

е-mail: [email protected]

5.

Нейрохірургії

Поліщук Микола Єфремович,

член-кореспондент НАМН України,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Мануїльського, 32
тел: (044) 483-94-07

е-mailneurosurgeon@ukr.net

6.

Онкології

Гордійчук Прокіп Іванович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Верховинна, 69

тел. (044) 427-29-34

е-mail: kafedraoncologii@gmail.com

7.

Ортопедії і травматології №1

Герцен Генріх Іванович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Кондратюка, 8

тел. (044) 408-04-33

е-mail: [email protected]

[email protected]

8.

Ортопедії і травматології №2

Анкін Микола Львович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Багговутівська, 1

тел. (044) 483-16-55

факс: (044) 483-16-55,

е-mail: [email protected]

[email protected]

9.

Оториноларингології

Шкорботун Володимир Олексійович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Багговутівська, 1

тел. (044) 483-11-02

е-mail: [email protected]

[email protected]

10.

Офтальмології

Риков Сергій Олександрович,

член-кореспондент НАМН України,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Зоологічна, 3, корпус Г

тел. (044) 408-05-36, (067) 232-15-89

e-mail: [email protected]

11.

Торакальної хірургії та пульмонології

Гетьман Вадим Григорович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, пров. Лабораторний, 20

тел. (044) 528-82-88

е-mail: [email protected]

[email protected]

12.

Урології

Возіанов Сергій Олександрович,

академік НАМН України,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. В. Винниченка, 9а

тел. (044) 482-09-30

e-mail[email protected]

13.

Хірургії серця та магістральних судин

Лазоришинець Василь Васильович,

академік НАМН України,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. М. Амосова, 6
тел. (044) 275-55-66

e-mail: sercecafedra@gmail.com

14.

Хірургії та судинної хірургії

Саволюк Сергій Іванович,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 8

тел. (067) 989-42-83, (063) 806-13-38,

е-mail: [email protected]

15.

Хірургії та трансплантології

Усенко Олександр Юрійович,

академік НАМН України,

доктор медичних наук, професор

м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 30
тел. (044) 408-19-90

е-mail: transplantology.nmapo@gmail.com