Search

Усі конкурсні пропозиції для здобуття ступеня магістра – небюджетні  

Код НУОЗ України імені П. Л. Шупика в ЄДЕБО – 2833 (https://registry.edbo.gov.ua/university/2833/) 

281 "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ" (заочна)

226 "ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ" (денна)

226 "ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ" (заочна) 

Спеціальність 281 "ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ" (заочна)  галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" за неакредитованою освітньо-професійною програмою (другий (магістерський) рівень вищої освіти) (на етапі проходження акредитаційної експертизи) 

Обсяг програми: 90 кредитів ЄКТС

Тривалість підготовки: 1 рік 4 місяці

Форма навчання: заочна

Ступінь: магістр публічного управління та адміністрування

Контингент: особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста)** 

Показники конкурсного відбору:

  • іноземна мова*з мінімальним значенням кількості балів – 100 (k=0,25);
  • фахове вступне випробування "Основи публічного управління та адміністрування" з мінімальним значенням кількості балів – 120 (k=0,75);
  • інші показники конкурсного відбору (середній бал дипломупро здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень). 

Вартість навчання за рік: 18500,00 грн. 

Загальна вартість за повний термін навчання: 25900,00 грн. 

Примітки:

*У 2021 році приймаються сертифікати єдиного вступного іспиту 2020 – 2021 років із однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд вступника.

**Вступники на основі ступеня магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) можуть, за їх вибором, або подати результат єдиного вступного іспиту (ЄВІ), або скласти відповідний вступний іспит у НУОЗ України імені П. Л. Шупика відповідно до Правил прийому.  

Спеціальність 226 "ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ" (денна) галузі знань 22 "Охорона здоров’я" за неакредитованою освітньо-професійною програмою (другий (магістерський) рівень вищої освіти) 

Обсяг програми: 120 кредитів ЄКТС

Тривалість підготовки: 1 рік 10 місяців

Форма навчання: очна (денна)

Ступінь: магістр фармації

Контингент: особи, які здобули ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста фармацевтичного спрямування 

Показники конкурсного відбору:

  • іноземна мова*з мінімальним значенням кількості балів – 100 (k=0,25);
  • фахове вступне випробування"Основи лікознавства" з мінімальним значенням кількості балів – 120 (k=0,75);
  • інші показники конкурсного відбору (середній бал диплому про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень). 

Вартість навчання за рік: 25300,00 грн. 

Загальна вартість за повний термін навчання: 50600,00 грн. 

Примітки:

*У 2021 році приймаються сертифікати єдиного вступного іспиту 2020 – 2021 років із однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд вступника. 

Спеціальність 226 "ФАРМАЦІЯ, ПРОМИСЛОВА ФАРМАЦІЯ" (заочна) галузі знань 22 "Охорона здоров’я" за неакредитованою освітньо-професійною програмою (другий (магістерський) рівень вищої освіти) 

Обсяг програми: 120 кредитів ЄКТС

Тривалість підготовки: 2 роки 6 місяців

Форма навчання: заочна

Ступінь: магістр фармації

Контингент: особи, які здобули ступінь бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста фармацевтичного спрямування 

Показники конкурсного відбору:

  • іноземна мова*з мінімальним значенням кількості балів – 100 (k=0,25);
  • фахове вступне випробування"Основи лікознавства" з мінімальним значенням кількості балів – 120 (k=0,75);
  • інші показники конкурсного відбору (середній бал диплому про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень). 

Вартість навчання за рік: 15750,00 грн. 

Загальна вартість за повний термін навчання: 40950,00 грн. 

Примітки:

*У 2021 році приймаються сертифікати єдиного вступного іспиту 2020 – 2021 років із однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд вступника.