Search

Тривалість навчання - 1 місяць (156 годин)

Мета навчання: підготовка лікарів до атестації (підтвердження) на звання лікаря — спеціаліста за спеціальністю «Фтизіатрія» та визначення рівня його знань та вмінь відповідно до кваліфікаційних вимог.

Контингент слухачів: на цикл приймаються лікарі-фтизіатри,які не працювали за спеціальністю впродовж 3 років.

Завданням циклу стажування  «Фтизіатрія» є надбання слухачем досвіду виконання задач і обов’язків зі спеціальності фтизіатрія, удосконалення знань та професійних навичок з усіх розділів фтизіатрії: задачі та організація протитуберкульозної служби, організація боротьби з туберкульозом в Україні та світі, теоретичні основи фтизіатрії, виявлення та діагностика туберкульозу, туберкульоз органів дихання у дітей та підлітків, туберкульоз органів дихання у дорослих і його диференційна діагностика, ускладнення туберкульозу легень, невідкладна допомога, туберкульоз у сполученні з іншими захворюваннями легень, позалегеневий туберкульоз, лікування хворих на туберкульоз та профілактика туберкульозу.

Зміст програми охоплює весь обсяг теоретичних знань, умінь і практичних навичок, необхідних лікарю-спеціалісту за спеціальністю «Фтизіатрія»  для належного здійснення професійної діяльності.

Програма містить  дев’ять основних курсів і три додаткових.

Основні курси:

 1. Організація боротьби з туберкульозом в Україні та світі.
 2. Теоретичні основи фтизіатрії.
 3. Виявлення та діагностика туберкульозу органів дихання. Методи обстеження хворих на туберкульоз легенів.
 4. Туберкульоз у дітей та підлітків.
 5. Туберкульоз органів дихання у дорослих та його диференційна діагностика. Ускладнення туберкульозу органів дихання, невідкладна допомога.
 6. Туберкульоз органів дихання в поєднанні з іншими захворюваннями і станами.
 7. Нетуберкульозні захворювання органів дихання.
 8. Позалегеневий туберкульоз.
 9. Лікування хворих на туберкульоз.                                            

За додатковими програмами включено:

 1. Організація невідкладної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях.
 2. Питання імунопрофілактики.
 3. Проблеми СНІД та вірусні гепатити.
 4. Військово-медична підготовка.

Для забезпечення виконання цієї програми передбачено такі види занять: лекції, практичні та семінарські заняття, а також самостійна робота.

Для виявлення рівня знань і навичок слухачів передбачено такі види контролю: оцінка базових знань, етапні контролі та підсумковий іспит. Для базового та підсумкового іспитів використовується комп’ютерна атестаційна програма, затверджена Міністерством охорони здоров’я України.

Стажування проводиться на навчальній базі кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П. Л. Шупика - ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського Національної академії медичних наук України».

Слухачам, які успішно склали іспит, видається сертифікат лікаря — спеціаліста встановленого зразка.