Google search

Адреса проведення: вул. Братиславська 5а, 2-ий поверх, кафедра функціональної діагностики.

Контактні дані: завідувач кафедри Жарінов Олег Йосипович, завуч кафедри доцент Куць Віктор Олександрович, асистент кафедри Іванюк Наталія Борисівна

Сторінка кафедри:  на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика

 

Мета вивчення курсу

Удосконалення підготовки лікарів до клінічного застосування методу ехокардіографії  для діагностики серцево-судинних хвороб.

 

Опис курсу, його структура

Ознайомлення з теоретичними основами, розвитком, принципом дії та сучасним практичним застосуванням методу ехокардіографії. Правила безпечного застосування методу в клінічній практиці. Лекції, присвячені питанням ехокардіографічної діагностики на основі рекомендацій Європейського товариства та Американської асоціації кардіологів. 

Основні розділи:

 1. Історія розвитку ультразвуку та ехокардіографії. Методи сучасного ехокардіографічного дослідження.
 2. Принципи візуалізації анатомічних особливостей, оцінки функції серця та магістральних судин.
 3. Дослідження серця в нормі. В-режим. М-режим. Стандартні ехокардіографічні виміри та нормативи. Кількісна оцінка порожнин серця.
 4. Основи допплерехокардіографії. Імпульсно-хвильовий допплер. Безперервний допплер. Кольоровий допплер. Тканинний допплер. Стандартні виміри та розрахунки.
 5. Ехокардіографічна діагностика набутих вад серця. Вади аортального, мітрального, тристулкового клапанів та клапана легеневої артерії.
 6. Оцінка систолічної та діастолічної функції шлуночків серця. Оцінка глобальної та локальної скоротливої здатності міокарда.

 

Заплановані види активності

Проблемне навчання у малих групах ("кейси"), навчання методиці виконання ультразвукового дослідження серця та магістральних судин з використанням сучасних ехокардіографічних апаратів експертного класу.

 

Після закінчення курсу слухач отримає:

 1. Розуміння ролі методу ехокардіографії у діагностиці серцево-судинних захворювань;
 2. Значний обсяг знань з диференційної діагностики хвороб серця;
 3. Можливість ефективно виконувати ультразвукову діагностику серця  профільним пацієнтам;
 4. Поглиблення практичних навичок щодо клінічного застосування методу ехокардіографії  для діагностики серцево-судинних хвороб у кардіологічних та кардіохірургічних паціентів.
 5. Здійснення ехокардіографічних досліджень для визначення необхідності кардіохірургічних втручань;
 6. Удосконалення практичних навичок з ультразвукового обстеження серця у пацієнтів після кардіохірургічного втручання.

 

Види навчальної діяльності

 • теоретична (30%)
 • практична (50%)
 • презентація клінічного випадку (10%)
 • індивідуальна робота (10%).

 

Рекомендована література

 1. Жарінов О.Й., Іванів Ю.А., Куць В.О. (редактори) та співавтори. Функціональна діагностика. – К.: Четверта хвиля, 2018. – 736 с.
 2. Guidelines for Performing a Comprehensive Transthoracic Echocardiographic Examination in Adults: Recommendations from the American Society of Mitchell С., Rahko P.S., Blauwet L.A., et al. Journal of the American Society of Echocardiography. 2018. 1-64.
 3. 2014 AHA/ACC Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease. Nishimura R.A., Otto C.M., Bonow R.O., Circulation. 2017;135:e1159–e1195.
 4. Feigenbaum’s Echocardiography. 7th Philadelphia: Wolters Kluwer / Lippincott Williams & Wilkins. Armstrong W.F., Ryan T., Feigenbaum H. 2010. 785 p.
 5. Эхокардиография от М.К. Рыбаковой: Руководство: с приложением DVD-ROM «Эхокардиография от М.К. Рыбаковой». Изд. 2-е. – М. : Издательский дом Видар-М, 2018. – 600 с.