Google search

Адреса проведення

Україна, м.Київ,вул.М.Пимоненко 10А, ІС НУОЗ України імені П. Л. Шупика, кафедра стоматології дитячого віку, 1пов.

Навчальні бази:

КДП Охматдит, Стрітенська 7/9

ДКЛ №9 (Міський центр лікування захворювань СОПР і пародонта), Копилівська 1/7

КНП «Київська міська стоматологічна поліклініка», Пимоненко 10-А 

Контактні дані куратора

Доцент кафедри стоматології дитячого віку, к.мед. н. Єрмакова Л.Г.

тел. 0444823674, e-mail: [email protected]

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

https://www.facebook.com/StomatologiaDetskogoVozrosta 

Мета вивчення курсу:

Мета вивчення курсу: сформувати, оновити, поглибити у слухачів ключові професійні компетентності, а також надати їм нові актуальні теоретичні знання з сучасних принципів та методів лікування карієсу з використанням новітніх інструментів, приладів, медичних засобів і пломбувальних матеріалів, заснованих на принципах доказової медицини, практичні навички і уміння, необхідні для їх професійної діяльності відповідно до постійно зростаючих вимог державних освітніх стандартів, вимог системи якості підготовки медичних кадрів.

Розрахований на підвищення кваліфікації головних лікарів дитячих стоматологічних поліклінік, завідувачів дитячих стоматологічних відділень, лікарів, які працюють за фахом «Дитяча стоматологія» та «Стоматологія». 

Опис курсу, його структура (основні розділи)

Курс включає три основі розділи: сучасні підходи до лікування карієсу тимчасових зубів з використанням новітніх технологій, сучасні підходи до лікування карієсу постійних зубів з використанням новітніх технологій, а також сучасні методи профілактики карієсу тимчасових та постійних зубів у дітей.

Заплановані види активності:

Для виконання даної програми передбачено проведення лекцій, практичних занять, семінарів, що включають також і самостійну роботу слухачів. Для виявлення рівня знань, вмінь і навичок слухачів, після кожного розділу програми проводиться проміжний контроль знань, а наприкінці циклу – іспит (залік).

Після закінчення курсу:

Після закінчення курсу слухач отримає посвідчення про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

Види навчальної діяльності:

Для проведення занять у дистанційному режимі використовуються можливості Інтернет зв’язку:

 1. Електрона пошта
 2. ZOOM конференції
 3. Хмарне сховище Google dick
 4. Viber зв’язок
 5. Передача документації здійснюється через «Нова пошта» \

Обов’язкова література, рекомендована література, електронні ресурси:

  1. Детская стоматология /Ричард Р. Велбери, Монти С. Даггал, под. ред. Л.П.Кисельниковой . - «ГЭОТАР-Медиа», 2013. - 456 с.
  2. Карисс зубов / Эдвина Кидд; пер. с англ. под ред. В.С. Иванова, К.В.Ивановой. - «ГЭОТАР-Медиа», 2013.- 192 с.
  3. Каськова Л.Ф. Карієс зубів та його профілактика дітей із родин ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС: Автореф. дис. д-ра мед. наук: 14.01.22 /МОЗ України УМСА. - Полтава, 2003. - 30 с.
  4. Корчагина В.В. Лечение кариеса зубов у детей раннего возраста. - Москва: МЕДпресс-информ, 2009. - 168 с.
  5. Леонтьев В.К. Детская терапевтическая стоматология: Национальное руководство /В.К. Леонтьев, Л.П. Кисельникова. - М. ГЭОТАР-Медиа, 2010. -810 с.
  6. Парпалей К.А., Савичук Н.О. Возможности зффективного использования метода глубокого фторирования при лечении карисса временньх зубов. Современная стоматология, 2012. - № 3.- С. 91-94.
  7. Парпалей К.А., Савичук Н.О. Герметизация фиссур стеклоиономерными цементами - надежньй метод профилактики окклюзионного карисса Современная стоматология. - 2011. - № 3. - С.104-111.
  8. Терапевтическая стоматология детекого возраста /под. ред. Л.А. Хоменко, Л.П. Кисельникова. - К: Книга-Плюс, 2013. - 864 с.
  9. Ярошенко О.Г. Лікування та профілактика захворювань твердих тканин зубів у дітей раннього віку з генетично обумовленою патологією сполучної тканини : автореф. дис. ... канд. мед. наук: 14.01.22 /О.Г. Ярошенко; Харківський нац. мед. ун-т МОЗ України, Ін-т стомат. АМН України. - О., 2010. - 19 с.
  10. Виноградова Т.Ф. Атлас по стоматологическим заболеваниям у детей: Учебное пособие / Т.Ф. Виноградова. - М.: МЕДпресс-информ, 2007. - 168 с.
  11. Даггал М.С. Леченис и реставрация молочньх зубов: Иллюстр. руководствопо лечению и реставрации кариозных молочньх зубов /Даггал М.С., М.Е. Дж. Керзон, С.А. Фзйл, К.Дж. Тоумба, А. Дж. Робертсон; пер. с англ.; под общ. ред.проф. Т.Ф. Виноградовой. - М.: МЕДпресс-информ, 2006, - 160 с.
  12. Парпалей Е.А., Комиссар О.И. Пришеечньшй кариес временньх зубов у детей: факторы риска, подходы к лечению и профилактике //Дентальные технологии. -- 2006, - №-2. -- С. 22-27.
  13. Парпалей Е.А. Как избежать ошибок и осложнений при лечении кариеса удетей //Дентальные технологии. - 2002. - № 5, - С.20-23.
  14. Справочник по детской стоматологии /под ред. А.Камерона, Р.Уидмера. - 2-е изд., испр. и перераб. - М.: МЕДпресс-информ, 2010. -- 392 с.
  15. Стоматология детей и подростков /под ред. Ральфа Е. Мак Дональда, Дейвида Р. Ейвери. - М.: Медицинское информационное агенство, 2003. - 766 с. 

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу