Google search

Адреса проведення: кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології НУОЗ України імені П. Л. Шупика (м. Київ, вул. Саксаганського, 75)

Контактні дані: завуч кафедри доц. Закрутько Леся Іллівна (+38 044 289 75 39; [email protected])

Сторінка кафедри на сайті НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Мета вивчення курсу

Підготовка лікарів та наукових працівників з актуальних питань медичної екології.


Опис курсу, його структура

Курс спрямовано на теоретичну та практичну підготовку лікарів та наукових працівників з актуальних питань медичної екології та сучасних шляхів їх вирішення.


Основні розділи:

 1. Медична екологія: основні питання (направлення, стратегії, технології).
 2. Навколишнє середовище. Вплив природних та антропогенних факторів на здоров’я населення.
 3. Глобальні кліматичні зміни та їх вплив на здоров’я населення.
 4. Інформаційне середовище та його вплив на здоров’я.
 5. Неінфекційні захворювання та підходи до їх попередження.


Заплановані види активності

 • Теоретична підготовка (самостійне навчання).
 • Семінарські заняття (очне навчання).
 • Практичні заняття (очне навчання)


Після закінчення курсу слухач:

 • Засвоює загальні та спеціальні теоретичні знання та практичні вміння й навички з питань медичної екології та шляхів вирішення глобальних та національних екологічних проблем.


Види навчальної діяльності 

 • Теоретичне навчання (50 %)
 • Практичне навчання (50 %)


Обов’язкова література, електронні ресурси

 1. Безопасность жизнедеятельности, основы охраны труда: Учеб. пособие / Под ред. А. П. Яворовского. К., 2015. 312 с.,
 2. Військова екологія: Підручник / За ред.: М. І. Хижняка. Київ : Чалчинська Н.В., 2015. 655 с.
 3. Гигиена и экология в терминах, схемах, таблицах и тестах: Учеб. пособие / Под. ред. В.Ф. Москаленко. К., 2012. 208 с.
 4. Гігієна та екологія / За ред. В. Г. Бардова. Вінниця: Нова книга, 2006. 720 с.
 5. Медицинская экология втерминах, схемах, таблицах и тестах : учеб. пособие / Н. П. Гребняк [и др.]. Днепр : Акцент, 2017. 211 с.
 6. Медична екологія: Навч. посіб. / За ред.: М. П. Гребняка. Вид. 2-ге, допов. та перероб. Дніпропетровськ : Акцент, 2016. 483 с.
 7. Профілактична токсикологія тамедична екологія : Лекції / За ред.: І. М. Трахтенберга. К. : Авіцена, 2011. 320 с.
 8. A Handbook of Industrial Ecology / Ed.: R. Ayres, L. W. Ayres. 2002. 701 p. URL: http://pustaka.unp.ac.id/file/abstrak_kki/EBOOKS/A%20Handbook%20of%20Industrial%20Ecology.pdf
 9. Essentials of Ecology / T. Miller, Jr. S. E. Spoolman. 2009. 382 p. URL: https://sangu.ge/images/EssentialsofEcology.pdf