Google search

Проект USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» (далі – Проект) оголошує грантову програму для оновлення та наповнення робочих програм навчальних дисциплін (циклів) з питань розвитку електронної охорони здоров’я та інформаційних технологій, що викладаються на рівнях фахової передвищої, вищої та післядипломної освіти  за спеціальностями медичного спрямування.

Основні цілі програми включають:

  • Підвищення рівня цифрових компетентностей студентів та працівників охорони здоров’я шляхом впровадження нових навчальних програм та підходів у освітній процес додипломної та післядипломної підготовки.
  • Забезпечення актуальності та відповідності навчальних програм вимогам розвитку електронної охорони здоров’я, враховуючи передові технології та тенденції у цій галузі.
  • Розвиток інноваційного та практичного підходу до навчання, що сприятиме підготовці висококваліфікованих фахівців, здатних ефективно впроваджувати електронну охорону здоров’я в практику медичних та фармацевтичних працівників в Україні.
  • Посилення співпраці між установами медичної та фармацевтичної освіти, закладами охорони здоров’я та органами управління охороною здоров’я для забезпечення гармонізації навчальних планів з потребами практики та сучасними освітніми та професійними стандартами.
  • Визначення ефективних методів оцінки та вимірювання результатів впровадження оновлених навчальних програм з метою постійного покращення процесу навчання та досягнення високих стандартів якості в освіті.

Метою Проекту є підтримка прозорої, підзвітної та ефективної системи охорони здоров’я, яка здатна задовольняти потреби населення України. Сприяння реформуванню сектору охорони здоров’я, підвищення прозорості та боротьба з корупцією знизить рівень неофіційних платежів та покращить доступ до якісних послуг, що ґрунтуються на доказовій медицині. Ліквідація корупції є компонентом кожного завдання, яке має бути виконане в рамках Проекту, а саме:

  1. Покращення управління у секторі охорони здоров’я.
  2. Сприяння трансформуванню моделі фінансування охорони здоров’я.
  3. Зміцнення кадрового потенціалу сектору охорони здоров’я.
  4. Підвищення прозорості, підзвітності системи охорони здоров’я та її чутливості до змін.
  5. Покращення системи надання послуг на всіх рівнях.

Проект планує надати два (2) гранти, сума гранту не повинна перевищувати 2 520 000 гривень (еквівалент 70 000 дол. США), загальна сума фінансування, запланована на грантову програму – 5 040 000 гривень (еквівалент 140 000 дол. США). Тип гранту – грант з фіксованою сумою.

Грантові заявки необхідно подати до 23:59 (за київським часом) 30 вересня 2023 року. 

Детальніше за посиланням

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу