Search

 
 

З нагоди Дня Соборності України, згідно з Указом Президента України №27/2022 від 22 січня 2022 року за значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток Української держави, зміцнення міжнародного авторитету України, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 січня 2022 № 2-о, відповідно до пункту 121 частини другої статті 8 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 року № 90), Методичних рекомендацій щодо особливостей виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2014 р. № 726 (із змінами), призначено Вороненка Юрія Васильовича, академіка НАМН України, доктора медичних наук професора, виконувачем обов’язків ректора Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з 21 січня 2022 року до призначення керівника в установленому законодавством порядку.

19 січня 2022 року відбулось засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Проводив засідання голова вченої ради, ректор академік НАМН України професор Юрій Вороненко.

Уперше в діяльності Університету відбувся випуск магістрів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». Це випуск фахівців другого освітньо-професійного рівня, які протягом одного року і чотирьох місяців успішно пройшли навчання на кафедрі управління охороною здоров’я та публічного адміністрування, акредитацію освітньо-професійної програми «Публічне управління та адміністрування» і апробаційний Єдиний державний кваліфікаційний іспит.

22 грудня 2021 року відбулось позачергове засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Проводив засідання голова вченої ради, академік НАМН України професор Юрій Вороненко, ректор.

08 грудня 2021 року відбулось чергове засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Проводив засідання голова вченої ради, ректор академік НАМН України професор Юрій Вороненко.

З глибоким сумом сповіщаємо, що 20 листопада 2021 року на 51-му році пішов з життя доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології №1 Ткаченко Андрій Володимирович, організатор Центру симуляційних методів навчання (ЦЕСИМЕН)

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика вкотре підтвердив свій високий професійний рівень в системі управління якістю.

На початку листопада 2021 р. відбулася 19-та Сесія Комітету з біоетики Ради Європи, до складу якого входить проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва НУОЗ України імені П.Л. Шупика професор Олеся Гульчій.

11 листопада 2021 року відбулось чергове засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Проводив засідання заступник голови вченої ради, перший проректор чл.-кор. НАМН України Юрій Вдовиченко.