Google search

 
 

У період з 09 травня до 15 травня 2022 року Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика продовжував працювати в умовах воєнного стану.

Подовжувалось навчання слухачів на 67 довготривалих циклах спеціалізації та стажування. Найбільша кількість циклів спеціалізації, як і в попередні періоди, проводилася кафедрами терапевтичного (15 циклів) та хірургічного (14 циклів) факультетів. Здійснювалася підготовка 49 слухачів на циклах стажування та спеціалізації за індивідуальним планом. На всіх навчальних циклах проміжні заліки проводилися дистанційно, оволодіння практичними навичками здійснювалося з використанням відеодемонстраційних матеріалів.

Було проведено 62 цикли тематичного удосконалення відповідно до навчально-виробничого плану та 4 цикли перенесено на червень 2022 р. За цей час підготовлено 3 нових цикли тематичного удосконалення з військово-медичної тематики. З 09 по 13 травня на кафедрі медицини невідкладних станів проведено цикл ТУ «Мультидисциплінарні аспекти невідкладної медичної допомоги на ранньому госпітальному етапі» –навчалось 23 слухача.

З 09 до 15.05 було проведено 51 майстер-клас, фаховий семінар, фахову школу та вебінар з військово-медичної тематики, на яких підготовлено більше 6000 лікарів різних спеціальностей. 13.05 кафедрою терапевтичної стоматології проведено фахову школу «Хейліти. Клініка, діагностика та лікування в період воєнного стану» – 35 лікарів; 11.05 кафедрами Інституту стоматології – міжкафедральну фахову школу «Захист та дії населення в разі хімічної та радіологічної загрози. Перша допомога в цивільних умовах та в умовах бойових дій» – 50 лікарів; 13.05 кафедрою акушерства, гінекології та перинатології – майстер-клас «Захист від небажаної вагітності в умовах віськового часу» – 40 лікарів; 13.05 кафедрою акушерства, гінекології та репродуктології – майстер-клас «Гестаційний цукровий діабет. Організація лікувально-діагностичної допомоги під час війни. Сучасні клінічні підходи» – 35 лікарів; 11-12.05 кафедрою гематології та трансфузіології – фаховий семінар «Гострі лейкози в умовах воєнного часу. Особливості надання медичної допомоги пацієнтам» – 50 лікарів; 13.05 кафедрою інформатики, інформаційних технологій та трансдисциплінарного навчання проведено фаховий семінар «Логіка прийняття рішень під час вибору методу лікування у воєнних умовах» – 23 лікаря; 13.05 кафедрою медицини невідкладних станів – фахову школу «Надання допомоги пораненим в умовах бойових дій (Tactical Combat Casualty Care)» – 18 лікарів; 12-13.05 кафедрою ортопедії та травматології № 2 – фаховий семінар «Особливості лікування бойової травми кінцівок» – 30 лікарів; 12.05 кафедрою комбустіології та пластичної хірургії – майстер-клас «Опіки у військовий час. Перша та кваліфікована медична допомога» – 10 лікарів; 10.05 кафедрою психіатрії, психотерапії та медичної психології – фаховий семінар «Проблема переживання втрати під час війни» – 98 лікарів; 12.05 кафедрою неврології № 1 – фаховий семінар «Особливості лікування цереброваскулярних захворювань при дефіциті медичних препаратів у воєнний час» – 67 лікарів; 13.05 кафедрою дитячої хірургії – фаховий семінар «Профілактика інфекційних ускладнень військових поранень у дітей» – 21 лікар; 11-12.05 кафедрою дитячих і підліткових захворювань – майстер-клас «Харчування та ведення дітей в умовах війни» – 50 лікарів.

Науково-педагогічними працівниками кафедр університету підготовлено більше 30 нових майстер-класів, фахових семінарів та вебінарів з військово-медичної тематики, які будуть проведені у червні 2022 р.

З 09 по 15.05 кафедра анестезіології та інтенсивної терапії: провела черговий міжнародний вебінар «Сучасний стан медичної допомоги пораненим під час війни в Україні» за участі колег із Клініки Мейо (США) та українських військових медиків (243 учасника); продовжила надання у вайбер-чаті онлайн консультацій з медичних питань лікарям України (660 учасників) та провела телеміст з бойових травм «Невідкладні стани в умовах бойових дій» – 2018 переглядів.

14.05 на порталі WebCardio з у онлайн форматі кафедрою кардіології проведено Консиліум із надання медичної допомоги під час війни, а саме: «Біль в грудній клітці. Діагностичні алгоритми під час війни», «Проблематика ТГВ в умовах воєнного часу. Про що необхідно пам‘ятати лікарю сімейної медицини. Частина 3» із залученням вітчизняних експертів – долучилось майже 4000 лікарів.

Університет продовжував здійснювати освітній процес із підготовки лікарів (провізорів)-інтернів та здобувачів вищої освіти ступеня магістра та доктора філософії із використанням технологій дистанційного навчання.

Так, на кафедрі управління охороною здоров’я та публічного адміністрування розпочалася сесія для аспірантів заочної форми навчання 2021 року набору за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

У напрямку провадження наукової діяльності, науково-педагогічними працівниками НУОЗ України імені П. Л. Шупика минулого тижня:

- завершувалася підготовка навчального посібника «Існуючі стратегії, тенденції та значення форм представлення даних для узагальнення наукових досліджень, управління проєктами та оформлення документації по грантам» кафедрою інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання;

- продовжувалась співпраця кафедри патологічної та топографічної анатомії з Королівським Коледжем Патологів щодо надання можливості участі в The Art of Pathology competition. In honor of the 60th anniversary of the College this year the theme is «Pathology: past, present and future»;

- здійснювалась підготовка статей до публікації у наукових фахових виданнях та декілька було опубліковано, у тому числі й тих, що входять до наукометричної бази даних Scopus. Так, доцент кафедри радіології Г. Смирнова подала статтю «The effect of yoga practice on lipid profiles in patients with chronic heart failure» до журналу «Медичні перспективи», що індексується WoS; опубліковано статтю НПП кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки «Intrahemispheric symmetry of brain perfusion. Part I» у міжнародному журналі «Radioelectronic Communication System» (співавтори: П. Король, С. Макеєв, Т. Новікова); опубліковано статтю НПП кафедри ендокринології «Цитологічно підтверджений вузловий зоб у членів Українсько-Американського когортного дослідження: дескриптивний аналіз результатів обстеження за 1998-2015 роки» (співавт. MD Tronko, LS Strafun, HM Terekhova, HA Zamotayeva) у журналі Ендокринологія|Endocrinology; НПП кафедри терапії подали статтю «Атеросклероз: молекулярно клітинні механізми розвитку запалення в артеріях» до журналу «Лікарська справа»; опубліковано статтю НПП кафедри анестезіології та інтенсивної терапії «A view of the war through the window of a Kyiv hospital» у провідному європейському науковому фаховому журналі (Scopus Q1) - Anaesth Crit Care Pain Med. (співав.: О. Лоскутов, Д. Дзюба); опубліковано статтю НПП кафедри ортопедії і травматології № 2 у журналі «Лекарские ведомости» (Польща); опубліковано статтю НПП кафедри фармацевтичної технології і біофармації «Вплив простої хімічної модифікації та ізомерії активних фармацевтичних інгредієнтів на їх біодоступність» у збірнику XI Міжнародної науково-практичної конференції «INTERNATIONAL SCIENTIFIC INNOVATIONS IN HUMAN LIFE» (співавт. Р. Коритнюк, Л. Давтян, А. Дроздова, М. Наумова, Т Оліфірова, Я. Коритнюк); НПП кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування подано статтю «Роль НАТО як оборонного союзу в безпеці Європи» до фахового видання категорії Б з державного управління «Інвестиції практика та досвід» та статтю «Основи інформаційної безпеки держави в умовах війни» до колективної наукової монографії «Російсько-українська війна (2014 – 2022): історичні, політичні, культурно-освітні, релігійні, економічні та юридичні аспекти» Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка; Центр українсько-європейського наукового співробітництва (автор З. Гбур), статтю «Особливості розвитку космічної галузі у поствоєнний період України» до фахового видання категорії Б з державного управління «Інвестиції практика та досвід» (автор С. Кошова), опубліковано статтю НПП кафедри вірусології у «Фармацевтичний журнал» тощо;

- продовжувалась робота над підготовкою матеріалів (доповідей та тез) для участі у міжнародних наукових медичних форумах. Так, кафедрою акушерства та гінекології № 1 здійснювалась підготовка тез і виступів на Конгресі Європейської асоціації перинатальної медицини; кафедрою фтизіатрії і пульмонології підготовлено презентацію для участі у науково-практичній конференції «5-та міждисциплінарна школа інфузійної терапії: можливості в умовах воєнного часу» та презентацію на щорічний конгрес Європейської академії алергії та клінічної імунології ЕААСІ-2022 (Прага, Чехія) тощо;

- продовжувалось виконання запланованих науково-дослідних робіт, а кафедрі акушерства та гінекології № 1 затверджено нову ініціативно-пошукову тему науково-дослідної роботи «Прогнозування, профілактика і терапія акушерсько-гінекологічної патології у вагітних і жінок на основі впровадження інноваційних технологій» (Термін виконання 2022-2026 рр.) тощо.

- здійснювалось наукове керівництво дисертаційними дослідженнями тощо.

Близько 65% науково-педагогічного складу 68 клінічних кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика, які здійснюють лікувально-діагностичну роботу, надавали медичну допомогу. Інші НПП забезпечували освітній та науковий процеси та консультували хворих дистанційно із використанням різних джерел комунікації. Було проліковано 790 хворих, проконсультовано очно – 3780 хворих, дистанційно (онлайн) –  1622 пацієнта, прооперовано 430 хворих, проведено 232 діагностичні процедури, у тому числі складні, прийнято 23 пологів, проведено 127 гістологічних досліджень та 1 аутопсію. Лікарі Стоматологічного практично-навчального медичного центру університету продовжували надавати невідкладну стоматологічну допомогу населенню та бійцям ТрО.

Науково-педагогічні працівники кафедр НУОЗ України імені П. Л. Шупика минулого тижня взяли участь у таких заходах:

- декан педіатричного факультету М. Маменко у якості постійного представника України в Європейській академії педіатрії взяла участь у Весняній зустрічі експертів ЕАР в онлайн форматі, де виступила із доповіддю щодо стану дітей та педіатрів в Україні, та порушила питання щодо надання допомоги від професійних асоціацій Європи;

- професор кафедри філософії Н. Бойченко взяла участь у міжнародній щорічній конференції «Дні науки філософського факультету» КНУ імені Тараса Шевченка з доповіддю «Моральні дилеми та їх роль у формуванні моральних суджень», за яку отримала нагороду, та у вебінарі «Judaism, Christianity, and Islam on the Afterlife»;

- завідувач кафедри діабетології Б. Маньковський, під час огляду Президентом України новозбудованого корпусу Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України, під час спілкування у відділенні для дорослих (одна із клінічних баз кафедри) мав можливість звернути увагу Президента на важливість та необхідність розвитку нового напрямку - кардіометаболічної медицини;

- доцент кафедри медицини невідкладних станів О. Крамарева виступила із лекцією на благодійному освітньому заході «Допомога пацієнтам постраждалим під завалами»;

- професор кафедри сімейної медицини В. Ткаченко виступила із доповіддю та була співмодератором воркшопу на конференції EGPRN;

- НПП кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування взяли участь у Відкритому освітньому марафоні «Навчання і розвиток в умовах війни. Разом до перемоги!» на тему «Інноваційне лідерство» (проводила кафедра публічного управління і проектного менеджменту ННІМП, НАПН України), а професор Н. Діденко підвищила кваліфікацію, взявши участь у заході «Використання сервісів GoogleWorkspaceforEducation для організації дистанційного та змішаного навчання» (для керівних та педагогічних кадрів для роботи у закладах освіти) та взяла участь у вебінарі «Актуальні проблеми державно-громадського управління освітою» у ДЗВО «Університет менеджменту освіти» тощо.

В. о. завідувача кафедри неврології і рефлексотерапії професора Є. Труфанова було обрано членом Міжнародної асоціації паркінсонізму та супутніх розладів із правом голосу (IAPRD).

НПП кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки надали щотижневі рекомендацій Державній інспекції ядерного регулювання України з розділів «Аспекти ядерної фізики в умовах військового стану» (доц. Ю. Коваленко) та «Радіаційна безпека при радіаційних аваріях» (доц. В. Мурашко).

НПП кафедри медицини праці, психофізіології та медичної екології проводили щоденний збір та оприлюднення медико-екологічної ситуації в Києві у рамках реалізації ініціативного проєкту «Київська медико-екологічна обсерваторія».

Працівники НУОЗ України імені П. Л. Шупика продовжували активну волонтерську діяльність. Так, науково-педагогічні працівники кафедри офтальмології продовжували безкоштовне консультування та надання необхідної офтальмологічної медичної допомоги; кафедри дитячих інфекційних захворювань та дитячої імунології продовжували співпрацю з Європейською мережею з лікування ВІЛ/СНІД та інших інфекцій у дітей (PENTA-ID), з міжнародними проєктами з COVID-19: «Genetic COVID Human Effort» та «Best Available Treatment Study of MIS-C»; кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії продовжували співпрацю з Foundation «European heart for children» та «European Association of cardiology» з питань допомоги Українським пацієнтам із вродженими вадами серця, які потребують операції та не можуть бути прооперовані в Україні, а також гуманітарної допомоги українським лікарям, які евакуювалися, та українським кардіологічним центрам; кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії, у тому числі як члени ESPO та представники в раді ESPO від України, брали активну участь у волонтерській роботі; кафедри ендокринології брали участь в організації, супроводі, розподілі гуманітарної допомоги на клінічній базі, серед місцевого населення та евакуйованих, бійців ЗСУ та ТрО; професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології В. Омелянович продовжував надавати допомогу населенню в якості учасника Безкоштовної платформи цілодобової психолого-психіатричної допомоги «Розкажи мені» (спільний проєкт Офісу Президента України, МОЗ України та Інституту когнітивного моделювання); асистентом кафедри паліативної і хоспісної медицини Н. Кожан, як виконавчим директором Української діабетичної федерації закуплено за донорські кошти аптечки першої медичної допомоги у кількості 50 штук на загальну суму 96 тис. грн, які направлені до Харківської області; за участі працівників кафедри педіатрії № 2 організовано та доставлено гуманітарну допомогу на клінічну базу кафедри (КНП «МКДЛ № 1») для оснащення відділення реанімації та лікування органних хворих; кафедрою ортопедії і травматології № 2 проведена робота по наданню гуманітарної допомоги лікарям КНП КОР «Київська обласна клінічна лікарня» та Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь»; кафедрою фармацевтичної технології і біофармації надавалася психологічна та консультативна допомога вагітним з гестаційним діабетом, а також працівниками підтримувався постійний зв’язок з Львівським центром гуманітарної допомоги та волонтерськими регіональними центрами для забезпечення першим необхідним постраждалих, які прибули зеленими коридорами; старший викладач кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів А. Радченко займалася волонтерською роботою зі збору гуманітарної допомоги у місті Плогонек (Франція) та відправки її до місць гуманітарної катастрофи в Україні тощо.

Організаційна робота впродовж тижня здійснювалась виконувачем обов’язків ректора, першим проректором та проректорами за всіма напрямами діяльності університету, які забезпечували оперативне управління закладом. Управління структурними підрозділами та працівниками відбувалось із використанням 2 чатів університету (Штабу та Групи НУОЗ України імені П. Л. Шупика), електронної пошти та мобільного зв’язку. Декани факультетів та директори навчально-наукових інститутів забезпечували координацію роботи підпорядкованих кафедр, збір та узагальнення інформації про їхню діяльність. Керівники та працівники навчальних, наукових та функціональних структурних підрозділів оперативно виконували розпорядження керівництва, забезпечуючи навчальний, науковий та лікувально-діагностичний процеси та безперервне функціонування закладу, в цілому.

11.05 відбулось чергове засідання вченої ради факультету підвищення кваліфікації викладачів в онлайн форматі, на якому було розглянуто такі питання: звіт завідувача кафедри інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання за період з березня 2017 року по березень 2022 року, про виконання навчально-виробничого плану кафедрами факультету, про складання ліцензійного іспиту Крок-3 лікарями-інтернами кафедр факультету, про виконання плану з підвищення кваліфікації науково-педагогічними працівниками кафедр факультету та інші питання.

Також 11.05 відбулось чергове засідання вченої ради терапевтичного факультету в онлайн форматі, на якому було розглянуто звіт завідувача кафедри нефрології та нирковозамісної терапії за період з травня 2017 року по травень 2022 року, результати моніторингу виконання навчально-виробничого плану, виконання дисертаційних робіт аспірантами кафедр терапевтичного факультету та інші питання. 

Інформація підготовлена за ред. Ю. Вороненка
 Ю. Вдовиченком, Р. Моісеєнко, О.Вашуленко та В. Плугатир за поданнями директорів навч.-наук. ін-тів та деканів ф-тів.

Інформація про виконання навчальної роботи кафедрами факультетів/навчально-наукових інститутів НУОЗ України імені П. Л. Шупика з 09.05 до 15.05 2022

 • Терапевтичний факультет: СП+СТ - 15, ТУ - 12, ВМТ - 6
 • Інститут стоматології: СП+СТ - 5, ТУ - 4, ВМТ - 3
 • ФПКВ: СП+СТ - 9, ТУ - 5, ВМТ - 7
 • УДІР: СП+СТ - 2, ТУ - 5ВМТ - 5
 • Хірургічний Факультет: СП+СТ - 14, ТУ - 15, ВМТ - 19
 • Педіатричний факультет: СП+СТ - 11, ТУ - 6ВМТ - 2
 • Інститут сімейної медицини: СП+СТ - 8, ТУ - 9, ВМТ - 8 
 • МП та Фарм. факультет: СП+СТ - 3ТУ - 6, ВМТ - 1

Загалом по НУОЗ України імені П. Л. Шупика: СП+СТ - 67, ТУ - 62, ВМТ - 51. 

 • СП+СТ – цикли спеціалізації та стажування, які подовжуються
 • ТУ – цикли, які проведені за минулий тиждень
 • ВМТ – заходи (майстер-класи, фахові школи) по військово-медичній тематиці, які проведені за минулий тиждень. 

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 72% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також