Google search

 
 

09.02.2022 відбулось чергове засідання вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика. Проводив засідання голова вченої ради академік НАМН України професор Юрій Вороненко.

За першим питанням порядку денного вчена рада заслухала доповідь чл.-кор. НАМН України професора Юрія Вдовиченка, першого проректора, про виконання навчально-виробничого плану Університету в 2021 році та визначила завдання з розробки і впровадження нових прогресивних освітніх технологій на 2022 рік.

Надалі вчена рада заслухала та затвердила фінансовий звіт НУОЗ України імені П. Л. Шупика за 2021 рік, представлений Ольгою Проценко, проректором з економічних питань. Вчена рада визнала, що кошти загального та спеціального фондів у 2021 році використані за призначенням згідно з затвердженими кошторисами.

Професор Вікторія Горачук, учений секретар, проінформувала присутніх про результати моніторингу виконання рішень вченої ради у 2021 році та окреслила завдання з удосконалення організації роботи вченої ради на 2022 рік.

За результатами розгляду кадрових питань, вчена рада обрала на посади: завідувача кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги – д. мед. н. доцента Ольгу Процюк; професора кафедри акушерства, гінекології та перинатології – професора Ольгу Горбунову; професора кафедри акушерства, гінекології і репродуктології – д. мед. н. доцента Олену Карлову; присвоїла вчене звання доцента по кафедрі: акушерства і гінекології № 1 – д. мед. н.  Олександру Волошину; психіатрії, психотерапії та медичної психології – к. мед. н.  Тимуру Гончару та к. мед. н.  Юлії Челядин; дитячих і підліткових захворювань – к. мед. н.  Катерині Савіновій; організації та економіки фармації – д. фарм. н. старш. досл. Сергію Соловйову.

Вчена рада затвердила індивідуальні плани наукових робіт здобувачів ступеня доктора філософії, навчальні плани та програми навчальних циклів, робочі програми нормативних і вибіркових навчальних дисциплін підготовки докторів філософії, теми ініціативно-пошукових науково-дослідних робіт, локальні нормативні акти, змісти наукових періодичних видань; розглянула стан виконання дисертацій за результатами моніторингу з прийняттям відповідних рішень.

Наступне засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика заплановано на 09 березня 2022 року.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 49.5% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу