Search

 
 

08 грудня 2021 року відбулось чергове засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Проводив засідання голова вченої ради, ректор академік НАМН України професор Юрій Вороненко.

За першим питанням порядку денного вчена рада заслухала доповідь про реалізацію кадрової політики та антикорупційну діяльність в Університеті, з якою виступили чл.-кор. НАМН України професор Юрій Вдовиченко, перший проректор, Дмитро Бригинець, начальник відділу кадрів, Тетяна Вознюк, начальник юридичного відділу. Вчена рада одноголосно схвалила підсумки кадрової роботи, спрямовані на формування кадрового та інтелектуального потенціалу, мотивацію та стимулювання працівників, створення оптимальних умов праці й попередження корупційних проявів в Університеті.

Надалі вчена рада заслухала та затвердила звіт про роботу Приймальної комісії НУОЗ України імені П. Л. Шупика за результатами прийому на навчання в 2021 році, представлений відповідальним секретарем Приймальної комісії доцентом Світланою Кошовою.

За результатами розгляду кадрових питань, вчена рада обрала на посади: завідувача відділу аспірантури, докторантури, магістратури та методичної роботи з вищої освіти – доцента Наталію Серьогіну; професора кафедри торакальної хірургії та пульмонології – професора Аркадія Висоцького; присвоїла вчене звання професора по кафедрі торакальної хірургії та пульмонології д. мед. н. доценту Борису Кравчуку, доцента по кафедрі акушерства, гінекології і репродуктології – д. мед. н. Тетяні Аношиній.

Вчена рада затвердила індивідуальні плани наукових робіт здобувачів ступеня доктора філософії, розглянула стан виконання дисертацій за результатами моніторингу з прийняттям відповідних рішень.

Розглядаючи питання у «Різному», вчена рада затвердила навчальні плани та програми навчальних циклів, робочі програми нормативних і вибіркових навчальних дисциплін підготовки докторів філософії,  теми ініціативно-пошукових науково-дослідних робіт та анотовані й заключні звіти з виконання науково-дослідних робіт кафедр, обсяги коштів для забезпечення діяльності студентського самоврядування та наукового товариства молодих вчених на 2022 рік, локальні нормативні акти Університету та змісти наукових періодичних видань; рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних та наукових видань.

Наступне засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика заплановано на 19 січня 2022 року.

    Оцініть матеріал

    Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
    Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
    Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

    Загальна оцінка матеріалу