Search

 
 

11 листопада 2021 року відбулось чергове засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Проводив засідання заступник голови вченої ради, перший проректор чл.-кор. НАМН України Юрій Вдовиченко.

Відповідно до порядку денного засідання, проректор з адміністративно-господарської роботи Юрій Сохань доповів про матеріально-технічне забезпечення НУОЗ України імені П. Л. Шупика в 2021 році та окреслив завдання з ефективного використання матеріально-технічної бази та основних фондів на 2022 рік.

Голова студентської ради Василь Колядінцев доповів вченій раді про діяльність студентського самоврядування НУОЗ України імені П. Л. Шупика в 2021 році.

Розглядаючи кадрові питання, вчена рада обрала на посади завідувачів кафедр: хірургії серця та магістральних судин - академіка НАМН України, чл.-кор. НАН України Василя Лазоришинця; дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології - професора Аллу Волоху; професорів кафедр: сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги - професора Олександра Галушко; анестезіології та інтенсивної терапії - д.мед.н. Дмитра Дзюбу, акушерства і гінекології № 1 - д.мед.н. Андрія Ткаченка; акушерства, гінекології та медицини плода - д.мед.н. Оксану Щуревську.

Вчена рада присвоїла вчене звання професора по кафедрам: анестезіології та інтенсивної терапії - д.мед.н. Олександру Дружині; урології - д.мед.н. Андрію Сагалевичу; доцента по кафедрі ортопедичної стоматології – к.мед.н. Роману Осначу.

Вчена рада затвердила індивідуальні плани наукових робіт здобувачів наукових ступенів та ступеня доктора філософії; розглянула результати моніторингу дисертацій, що виконуються в університеті; затвердила у новій редакції локальні нормативні акти; рекомендувала до видання рукописи наукових видань.

Наступне засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика заплановано на 08 грудня 2021 року.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу