Search

 
 

16 червня 2021 року відбулось чергове засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Проводив засідання голова вченої ради, ректор, академік НАМН України професор Юрій Вороненко.

На початку засідання голова вченої ради привітав учасників засідання з прийдешнім Днем медичного працівника та вручив державні нагороди та Подяки ректора.

За першим питанням порядку денного вчена рада заслухала доповідь проректора з наукової роботи професора Наталії Савичук про підготовку здобувачів вищої освіти на освітньо-науковому та науковому рівнях та визначила перспективи подальшого розвитку системи підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Розглядаючи кадрові питання, вчена рада обрала на посади завідувачів кафедр: торакальної хірургії та пульмонології - професора Вадима Гетьмана; патологічної та топографічної анатомії - професора Олену Дядик; офтальмології - професора Сергія Рикова; терапії і геріатрії - професора Андрія Дорофєєва; ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки - д. мед. н. доцента Павла Короля; дитячої хірургії - професора Ольгу Горбатюк.

На посаду професора кафедри акушерства, гінекології та медицини плода рішенням вченої ради обрано д. мед. н доцента Сергія Вдовиченка, кафедри неврології і рефлексотерапії - д. мед. н доцента Геннадія Чуприну. Рішеннями вченої ради присвоєно вчені звання: професора по кафедрі нефрології та нирковозамісної терапії - д. мед. н. доценту Стеллі Кушніренко, по кафедрі дитячої кардіології та кардіохірургії - д. мед. н. ст. н. с. Олександру Романюку; доцента: по кафедрі сімейної медицини - к. мед. н. Ользі Коміссаровій; по кафедрі інфекційних хвороб - к. мед. н. Любові Коцюбайло; по кафедрі управління охороною здоров’я та публічного адміністрування - к. н. з держ. упр. Світлані Кошовій; по кафедрі дитячої кардіології та кардіохірургії - к. мед. н. Євгенії Лєбєдь.

Вчена рада висунула кандидатом у дійсні члени (академіки) НАМН України завідувача кафедри акушерства, гінекології і репродуктології чл.-кор. НАМН України професора В’ячеслава Камінського, кандидатами у члени-кореспонденти НАМН України: проректора з науково-педагогічної роботи, професора кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування професора Олександра Толстанова; завідувачів кафедр: дитячих і підліткових захворювань - професора Галину Бекетову; дерматовенерології, алергології, клінічної та лабораторної імунології - професора Олександра Літуса; анестезіології та інтенсивної терапії - професора Олега Лоскутова; стоматології - професора Олексія Павленка; офтальмології - професора Сергія Рикова.

Вчена рада університету підтримала висунення кандидатур: директора ДУ «Інститут урології» НАМН України, завідувача кафедри урології НУОЗ України імені П. Л. Шупика чл.-кор. НАМН України професора Сергія Возіанова та директора ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О. О. Шалімова», завідувача кафедри хірургії та трансплантології НУОЗ України імені П. Л. Шупика чл.-кор. НАМН України професора Олександра Усенка кандидатами у дійсні члени (академіки) НАМН України вченими радами відповідних наукових установ.

Надалі вчена рада заслухала інформацію про діяльність наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених, яку представила голова товариства к. фарм. н. Сабіна Аугунас.

Вчена рада розглянула та затвердила рішення вчених рад: хірургічного факультету - за результатами звіту завідувача кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій чл.-кор. НАМН України професора Бориса Тодурова  за період з червня 2016 року по червень 2021 року та Інституту сімейної медицини за результатами звіту завідувача кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги професора Лариси Матюхи за період з червня 2014 року по червень 2021 року.

Вчена рада розглянула результати моніторингу дисертацій здобувачів ступеня доктора філософії, затвердила навчальні плани та програми навчальних циклів, змісти наукових періодичних видань; рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних і наукових видань.

Наступне засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика заплановано на 15 вересня 2021 року.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 72% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 71% - 2 Голосів
Доступність матеріалу: 71% - 2 Голосів

Загальна оцінка матеріалу