Google search

 
 

10 червня 2020 року відбулось засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика у дистанційному форматі, відповідно до наказу НМАПО імені П. Л. Шупика від 06.05.2020 № 2068 «Про проведення засідань вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика на період дії карантину».

Вчена рада розглянула матеріали та затвердила рішення з основних питань порядку денного: «Про підготовку здобувачів вищої освіти на освітньо-науковому та науковому рівнях у НМАПО імені П. Л. Шупика», представлені проректором з наукової роботи професором Наталією Савичук, та «Роль наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених НМАПО імені П. Л. Шупика в інтеграції наукової та навчальної роботи», представлені Сабіною Аугунас, головою наукового товариства аспірантів, докторантів і молодих вчених.

Розглядаючи кадрові питання, вчена рада затвердила рішення вчених рад факультету підвищення кваліфікації викладачів та терапевтичного факультету щодо звітів завідувачів кафедр: радіології – професора Тетяни Бабкіної; клінічної, лабораторної імунології та алергології – професора Віктора Літуса.

Вчена рада затвердила: індивідуальні плани наукових робіт здобувачів наукових ступенів доктора наук; навчальні плани та програми навчальних циклів тематичного удосконалення; робочі програми та плани вибіркових навчальних дисциплін підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії; локальні нормативні документи; змісти наукових періодичних видань.

Вчена рада прийняла рішення, відповідно до наказу МОН України від 15.05.2020 № 627, видати диплом доктора філософії DR № 000551 за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація «Соціальна медицина)» Лесі Дяченко, яка успішно завершила навчання в аспірантурі на кафедрі управління охороною здоров’я та захистила дисертацію в спеціалізованій вченій раді відповідного профілю.

Наступне засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика заплановано на 24 червня 2020 року.

Читайте також