Google search

 
 

З метою посилення контролю за своєчасною оплатою за освітні послуги слухачами та інтернами, які навчаються в НМАПО імені П. Л. Шупика, та запобігання виникненню заборгованості