Google search

 
 

Під керівництвом проректора з наукової роботи проф. Наталії Савичук колективами наукових підрозділів Академії підготовлено і видано довідник «Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність НМАПО імені П. Л. Шупика у 2019 році» (головний редактор акад. НАМН України професор Юрій Вороненко).

У ньому висвітлені основні результати виконання зведеного плану науково-дослідних робіт; стисла інформація про найбільш вагомі наукові результати Академії; інформація про діяльність з підготовки та атестації здобувачів ступеня доктора наук та доктора філософії (кандидата наук); дотримання принципів академічної доброчесності при підготовці здобувачів вищої освіти на освітньо-науковому та науковому рівнях; динаміка наукометричних показників науково-педагогічних працівників; інформація про діяльність наукових фахових видань, засновником (співзасновником) яких є НМАПО імені П. Л. Шупика; наукові медичні форуми в системі безперервного професійного розвитку; наукова продукція та впровадження результатів наукової та науково-технічної діяльності в практичну охорону здоров’я.

Довідник рекомендований для використання працівниками кафедр НМАПО імені П. Л. Шупика, структурних підрозділів Академії, докторантами, аспірантами, здобувачами, клінічними ординаторами, лікарями (провізорами) - інтернами та слухачами навчальних циклів.

Читайте також