Google search

На виконання підпункту 2 пункту 5 наказу МОЗ України від 17.03.2020 р. № 672 «Про організацію роботи апарату Міністерства охорони здоров’я України, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління на період дії карантину»  уводиться електронне укладання договорів (бланки: ДОГОВІР_Вдовиченко PDFАКТ_Вдовиченко PDFДОГОВІР_Толстанов PDFАКТ_Толстанов PDF, договір на навчання по оплаті за ваучером).

Просимо особисто  підписати договір, (для юридичних осіб поставити печатку)  та направити по пошті на адресу академії : 04112, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9 НУОЗ України імені П.Л.Шупика 

Нижче надаємо рекомендації щодо заповнення договору. 

Для юридичних осіб

 • В преамбулі договору «Замовник» обов’язково визначає дату та номер договору, вказує прізвище, ім’я, по-батькові одержувача освітньої послуги;

Наприклад: ДОГОВІР № 132 від 18.05.2020 р. 

 • Пункт 1 «Предмет договору» вказується: назва циклу, назва кафедри та терміни навчання:

Наприклад : цикл тематичного удосконалення «Профілактика хронічних неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря» на кафедрі сімейної медицини з 22.05.2020 – 05.06.2020 р. 

 • Пункт 9 «Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків»

Вказується повна вартість освітньої послуги без ПДВ прописом та цифрами

Освітні послуги звільнені від податку на додану вартість

Наприклад: 9. Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання становить одна тисяча триста (1300,0) гривень без ПДВ. 

 • Пункт 10 : вписати як і в які терміни вноситься оплата освітньої послуги

Наприклад: 10. Замовник вносить плату одноразово до 22.05.2020 року 

 • Місцезнаходження та реквізити сторін: Замовник заповнює свої реквізити .
 • Отримувач освітньої послуги ставить свій підпис, що з договором ознайомлений .
 • Договір складається в двох екземплярах, підписується і ставиться печатка. 
 • Акт виконаних послуг складається після закінчення навчання.

В акті вказується кінцева дата навчання, до якого договору складається акт, прізвище отримувача послуги, назва освітньої послуги та її вартість. 


Для фізичних осіб

 • В преамбулі договору фізична особа «Замовник» обов’язково визначає дату договору, вказує прізвище, ім’я, по-батькові одержувача освітньої послуги (у разі якщо фізична особа сплачує за навчання за іншу особу), (номер договору НУОЗ України імені П.Л. Шупика самостійно встановить);

Наприклад: ДОГОВІР № ____ від 18.05.2020 р. 

 • Пункт 1 «Предмет договору» вказується: назва циклу, назва кафедри та терміни навчання:

Наприклад : цикл тематичного удосконалення «Профілактика хронічних неінфекційних захворювань в практиці сімейного лікаря» на кафедрі сімейної медицини з 22.05.2020 – 05.06.2020 р. 

 • Пункт 9 «Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків»

Вказується повна вартість освітньої послуги без ПДВ прописом та цифрами

Освітні послуги звільнені від податку на додану вартість

Наприклад: 9. Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання становить одна тисяча триста (1300,0) гривень без ПДВ. 

 • Пункт 10 : вписати як і в які терміни вноситься оплата освітньої послуги

Наприклад: 10. Замовник вносить плату одноразово до 22.05.2020 року 

 • Місцезнаходження та реквізити сторін:

ФІЗИЧНА ОСОБА (Замовник) вказує свої паспортні дані та номер мобільного телефону. (У разі повернення коштів, якщо припиняється навчання) 

 • Отримувач освітньої послуги ставить свій підпис, що з договором ознайомлений 
 • Договір складається в двох екземплярах і підписується. 
 • Акт виконаних послуг складається після закінчення навчання.

В акті вказується кінцева дата навчання, до якого договору складається акт, прізвище отримувача послуги, назва освітньої послуги та її вартість.