Google search

 
 

12 лютого відбулось чергове у 2020 році засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика. Проводив засідання голова вченої ради, ректор Академії, академік НАМН України професор Юрій Вороненко.

За першим питанням порядку денного вчена рада заслухала доповідь чл.-кор. НАМН України професора Юрія Вдовиченка, першого проректора, про виконання навчально-виробничого плану НМАПО імені П. Л. Шупика в 2019 році. Після обговорення питання вчена рада визначила завдання з підвищення якості надання освітніх послуг у системі безперервного професійного розвитку лікарів на 2020 рік, які полягають, зокрема, у більш активному запровадженні різних видів інформальної освіти, дистанційних форм навчання та модернізації навчальних планів і програм.

Ольга Проценко, проректор з економічних питань, представила фінансовий звіт НМАПО імені П. Л. Шупика за 2019 рік і запропонувала шляхи оптимізації фінансової діяльності Академії в 2020 році. Вчена рада визнала, що кошти загального та спеціального фондів у 2019 році використані за призначенням згідно з затвердженими кошторисами та ухвалила фінансовий звіт. Із урахуванням змін у системі фінансування закладів післядипломної освіти вчена рада прийняла рішення продовжувати роботу щодо оптимізації штатних посад по загальному та спеціальному фондах і перегляду вартості платних послуг відповідно до потреб ринку освітянських послуг.

Професор Вікторія Горачук, учений секретар Академії, проінформувала присутніх про результати моніторингу виконання рішень вченої ради в 2019 році та окреслила завдання з удосконалення організації роботи вченої ради на 2020 рік.

Вчена рада заслухала та ухвалила звіти завідувачів: кафедри психіатрії, психотерапії та медичної психології професора Галини Пилягіної за період з лютого 2015 року по лютий 2020 року та кафедри філософії Світлани Пустовіт за період з березня 2015 року по березень 2020 року.

Розглядаючи кадрові питання, вчена рада підтримала наукову роботу «Технології тривимірного реконструювання в системній біомедицині для покращання медичної діагностики, лікування та реабілітації пацієнтів» до участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2020 року від ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», а також висунула професора Озара Мінцера, завідувача кафедри медичної інформатики НМАПО імені П. Л. Шупика, до складу колективу претендентів на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2020 року, як співавтора даної роботи. В якості претендентів на здобуття стипендії Кабінету Міністрів України для молодих вчених на 2020 - 2022 роки вчена рада висунула Наталію Заверуху, аспіранта кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, Анну Крилову, доцента кафедри терапії та ревматології, Анастасію Самусєву, аспіранта кафедри онкології. Рішеннями вченої ради обрані на посади завідувачів кафедр: ортопедії і травматології № 2 – професор Микола Анкін; ортопедичної стоматології – професор Віталій Біда; дерматовенерології – професор Олександр Літус; на посади професорів кафедр: управління охороною здоров’я - д. н. з держ. упр. професор Ярослав Радиш; анестезіології та інтенсивної терапії - професор Марина Тріщинська.

Вчена рада присвоїла вчені звання: професора - д. мед. н. ст. н. с. Олексію Ждановичу по кафедрі неонатології та д. мед. н. ст. н. с. Євгенію Колесникову по кафедрі загальної та невідкладної хірургії; доцента – к. мед. н. Оксані Кононець по кафедрі неврології; к. мед. н. Світлані Макаренко по кафедрі загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології; к. мед. н. Ганні Смирновій по кафедрі радіології; к. мед. н. Людмилі Танцюрі по кафедрі дитячої анестезіології та інтенсивної терапії.

Вчена рада затвердила індивідуальні плани наукових робіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, навчальні плани та програми навчальних циклів, локальні нормативні документи і змісти наукових періодичних видань; розглянула результати моніторингу виконання дисертацій з прийняттям відповідних рішень; рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних і наукових видань.

Наступне засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика відбудеться 11 березня 2020 року.