Google search

 
 

31 січня 2020 року відбувся онлайн круглий стіл «Медична практика, освіта та наука: правові проблеми взаємодії в умовах трансформації охорони здоров’я».

У даному заході взяли участь ректори, проректори з науково-педагогічної та лікувальної роботи, з науково-педагогічної роботи, з економічних питань, керівники юридичних служб ЗВ(П)О, декани медичних факультетів університетів, професори та інші працівники Буковинського державного медичного університету, Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова, Дніпропетровської медичної академії, Донецького національного медичного університету, Запорізької медичної академії післядипломної освіти, Запорізького державного медичного університету, Івано-Франківського національного медичного університету, Луганського державного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, Національного медичного університету імені О. О. Богомольця, Національного фармацевтичного університету, Одеського національного медичного університету, Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Української медичної стоматологічної академії, Харківської медичної академії післядипломної освіти, Харківського національного медичного університету, Сумського державного університету, Ужгородського національного університету та Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

На круглому столі було детально обговорено:

- проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких Законів України щодо організації лікувальної роботи клінічних кафедр (відділів) закладів вищої (післядипломної) медичної освіти та наукових установ»,

 - проєкти постанов Кабінету Міністрів України:

«Деякі питання утворення і функціонування клінічних закладів охорони здоров’я, університетських клінік та лікарень закладів вищої (післядипломної) освіти, закладів, що здійснюють наукову діяльність у сфері охорони здоров'я»,

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 2018 р. № 391 «Про затвердження вимог до надавача послуг з медичного обслуговування населення, з яким головними розпорядниками бюджетних коштів укладаються договори про медичне обслуговування населення»,

«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 «Деякі питання електронної системи охорони здоров’я».

Дані нормативно-правові акти дадуть можливість:

  • реєстрації у Національній службі здоров’я України закладів вищої (післядипломної) медичної освіти в структурі яких є університетські клініки та/або університетські лікарні, надавачами медичних послуг, що дозволить мати фінансування університетських клінік (лікарень), що знаходяться в структурі закладу освіти з НСЗУ;
  • легітимізувати науково-педагогічних працівників і інтернів, як лікарів на клінічних базах закладів охорони здоров’я в умовах реформування сфери охорони здоров’я.

До суб’єктів господарювання у сфері охорони здоров’я, в контексті Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я, будуть віднесені заклади вищої (післядипломної) освіти, які мають ліцензію на підготовку фахівців у сфері охорони здоров’я, таким чином інформація про науково-педагогічних працівників і лікарів-інтернів таких закладів охорони здоров’я згідно Порядку функціонування електронної системи охорони здоров’я має міститися у Реєстрі медичних та науково-педагогічних працівників електронної системи охорони здоров’я (e-health).

За результатами проведеного обговорення комплексу проєктів нормативно-правових актів, спрямованих на удосконалення організації лікувальної роботи клінічних кафедр (відділів) закладів вищої (післядипломної) освіти, наукових установ та університетських клінік (лікарень), враховуючи думку студентської громадськості, зважаючи на важливість вирішення обговорюваних питань для подальшого розвитку закладів вищої (післядипломної) медичної освіти та медичних коледжів, сфери охорони здоров’я в цілому, учасники круглого столу ухвалили:

  1. Схвалити пакет проєктів нормативно-правових актів.
  2. Ініціювати обговорення питань удосконалення організації лікувальної роботи клінічних кафедр (відділів) закладів вищої (післядипломної) освіти, наукових установ та університетських клінік (лікарень) на рівні Міністра охорони здоров’я України та Комітету Верховної Ради України з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування за участі закладів вищої (післядипломної) освіти, що готують фахівців медичного профілю.
  3. Направити ухвалений комплекс документів до Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Кабінету Міністрів України від імені керівників закладів вищої (післядипломної) медичної освіти для вирішення питання щодо їх імплементації у діюче законодавство України.
  4. До прийняття необхідних законів та постанов Кабінету Міністрів України, які будуть регулювати статус закладів вищої (післядипломної) освіти, наукових установ та підприємств і закладів охорони здоров’я, в яких розміщені клінічні кафедри, запропонувати МОЗ України направити до обласних та міста Києва державних адміністрацій, обласних Департаментів охорони здоров’я та Київської міської державної адміністрації рекомендаційні листи, в яких рекомендувати ці стосунки будувати на положеннях Цивільного та Господарського кодексів України на умовах, визначених договором про спільну діяльність, а не Закону України «Про оренду державного та комунального майна».