Google search

 
 

Згідно з затвердженим  10 жовтня 2019 року «Положенням про рейтингове оцінювання процесів кафедр, факультетів, навчально-наукових інститутів НМАПО імені П.Л. Шупика» було удосконалено процедуру оцінювання кафедр та оптимізовано методику розрахунку рейтингу. Використано процесний підхід відповідно до стандарту ISO 9001:2015. 

Використано стратегічні динамічні показники, що включені у звітність Академії (в т.ч. звіт щодо підтвердження статусу Національного ЗВО). Для оцінювання було використано 106 показників згідно з 11 процесами, з них 23- П 03 (управління ризиками та можливостями).

За результатами рейтингу перше місце по Академії посіла кафедра медичної інформатики (ФПКВ), друге місце – кафедра функціональної діагностики (терапевтичний факультет), третє місце – кафедра клінічної, лабораторної імунології та алергології (терапевтичний факультет).

Результати оцінювання були озвучені 16 січня 2020 року на  вченій раді Академії першим проректором чл.-кор. НАМН України професором Юрієм Вдовиченком.

Пропонуємо вам ознайомитись з результатами рейтингового оцінювання по кафедрам та факультетам.

Місце по Академії

Місце по факультету

 

 

5

3

Кафедра нефрології та нирковозамісної терапії 

т

4

1

Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології

п

6

1

Кафедра хірургії та судинної хірургії

х

35

4

Кафедра медицини катастроф та військово-медичної підготовки 

ісм

9

1

Кафедра управління охороною здоров'я  

мпф

16

1

Кафедра діабетології  

ісм

36

8

Кафедра офтальмології

х

20

9

Кафедра терапії і ревматології

т

22

10

Кафедра ендокринології  

т

15

8

Кафедра неврології №1  

т

8

5

Кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії  

т

17

2

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії 

х

7

4

Кафедра кардіології 

т

1

1

Кафедра медичної інформатики

ФПКВ

24

11

Кафедра фізичної та реабілітаційної  медицини  і спортивної медицини 

т

2

1

Кафедра функціональної діагностики  

т

18

2

Кафедра дитячих і підліткових захворювань 

п

27

13

Кафедра дерматовенерології  

т

12

2

Кафедра педагогіки, психології медичного та фармацевтичного права 

ФПКВ

19

3

Кафедра ортопедії і травматології №1

х

32

7

Кафедра хірургії серця та магістральних судин

х

54

8

Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги 

ісм

30

3

Кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії

п

31

5

Кафедра клінічної лабораторної діагностики 

ФПКВ

25

12

Кафедра терапії 

т

64

12

Кафедра інфекційних хвороб

ісм

26

4

Кафедра хірургії та трансплантології  

х

44

7

Кафедра сімейної медицини

ісм

10

6

Кафедра неврології №2 

т

34

3

Кафедра педіатрії № 2 

ісм

45

10

Кафедра загальної та невідкладної хірургії  

х

29

6

Кафедра оториноларингології

х

21

2

Кафедра неврології і рефлексотерапії  

ісм

73

3

Кафедра акушерства і гінекології №1

удір

63

5

Кафедра контролю якості і стандартизації лікарських засобів 

мпф

37

9

Кафедра ортопедії і травматології №2 

х

56

11

Кафедра онкології  

х

48

1

Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології

удір

46

5

Кафедра дитячої кардіології та кардіохірургії 

п

67

4

Кафедра щелепно-лицевої хірургії

іс

59

12

Кафедра торакальної хірургії та пульмонології 

х

55

9

Кафедра фтизіатрії і пульмонології 

ісм

53

8

Кафедра педіатрії № 1

п

69

8

Кафедра фармацевтичної технології і біофармації  

мпф

65

3

Кафедра стоматології дитячого віку

іс

57

10

Кафедра хірургії та проктології 

ісм

3

2

Кафедра клінічної, лабораторної імунології та алергології 

т

68

7

Кафедра вірусології

мпф

33

4

Кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії

п

13

7

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології  

т

39

6

Кафедра філософії 

ФПКВ

72

2

Кафедра медичної та лабораторної генетики 

удір

14

3

Кафедра гематології та трансфузіології

ФПКВ

77

6

Кафедра терапевтичної  стоматології

іс

58

11

Кафедра медицини невідкладних станів 

ісм

49

3

Кафедра організації і економіки фармації  

мпф

70

13

Кафедра загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології 

ісм

75

10

Кафедра радіології 

фпкв

50

7

Кафедра дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації 

п

79

5

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода 

удір

47

6

Кафедра неонатології 

п

80

15

Кафедра нейрохірургії  

х

23

4

Кафедра патологічної та топографічної  анатомії 

ФПКВ

71

9

Кафедра дитячої хірургії 

п

76

4

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

удір

74

5

Кафедра ортодонтії 

іс

81

10

Кафедра мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю

мпф

62

2

Кафедра ортопедичної  стоматології

іс

52

9

Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки 

фпкв

40

7

Кафедра судової медицини 

ФПКВ

28

5

Кафедра урології

х

38

5

Кафедра терапії і геріатрії

ісм

11

1

Кафедра стоматології 

іс

51

4

Кафедра громадського здоров'я 

мпф

41

6

Кафедра паліативної та хоспісної медицини

ісм

66

6

Кафедра медичної статистики

мпф

61

14

Кафедра кардіохірургії, рентгеноваскулярних та екстракорпоральних технологій

х

42

2

Кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології

мпф

60

13

Кафедра комбустіології та пластичної хірургії

х

78

9

Кафедра промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології

мпф

43

8

Кафедра іноземних мов

ФПКВ

Педіатричний факультет

1

Кафедра дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології

2

Кафедра дитячих і підліткових захворювань

3

Кафедра дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії

4

Кафедра дитячої анестезіології та інтенсивної терапії

5

Кафедра дитячої кардіології та кардіохірургії 

6

Кафедра неонатології 

7

Кафедра дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації 

8

Кафедра педіатрії № 1

9

Кафедра дитячої хірургії 

Факультет підвищення кваліфікації викладачів

1

Кафедра медичної інформатики

2

Кафедра педагогіки, психології медичного та фармацевтичного права 

3

Кафедра гематології та трансфузіології

4

Кафедра патологічної та топографічної  анатомії 

5

Кафедра клінічної лабораторної діагностики 

6

Кафедра філософії 

7

Кафедра судової медицини 

8

Кафедра іноземних мов

9

Кафедра ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки 

Інститут сімейної медицини

1

Кафедра діабетології  

2

Кафедра неврології і рефлексотерапії  

3

Кафедра педіатрії № 2 

4

Кафедра медицини катастроф та військово-медичної підготовки 

5

Кафедра терапії і геріатрії

6

Кафедра паліативної та хоспісної медицини

7

Кафедра сімейної медицини

8

Кафедра сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги 

9

Кафедра фтизіатрії і пульмонології 

10

Кафедра хірургії та проктології 

11

Кафедра медицини невідкладних станів 

12

Кафедра інфекційних хвороб

Терапевтичний факультет

1

Кафедра функціональної діагностики  

2

Кафедра клінічної, лабораторної імунології та алергології 

3

Кафедра нефрології та нирковозамісної терапії 

4

Кафедра кардіології 

5

Кафедра гастроентерології, дієтології і ендоскопії  

6

Кафедра неврології №2 

7

Кафедра психіатрії, психотерапії та медичної психології  

8

Кафедра неврології №1  

9

Кафедра терапії і ревматології

10

Кафедра ендокринології  

11

Кафедра фізичної та реабілітаційної  медицини  і спортивної медицини 

12

Кафедра терапії 

13

Кафедра дерматовенерології  

Український державний інститут репродуктології

1

Кафедра акушерства, гінекології та репродуктології

2

Кафедра медичної та лабораторної генетики 

3

Кафедра акушерства і гінекології №1

4

Кафедра акушерства, гінекології та перинатології

5

Кафедра акушерства, гінекології та медицини плода 

Медико-профілактичний факультет

1

Кафедра управління охороною здоров ‘я  

2

Кафедра медицини праці, психофізіології та медичної екології

3

Кафедра організації і економіки фармації  

4

Кафедра громадського здоров ‘я 

5

Кафедра контролю якості і стандартизації лікарських засобів 

6

Кафедра медичної статистики

7

Кафедра вірусології

8

Кафедра фармацевтичної технології і біофармації  

9

Кафедра промислової, клінічної фармації та клінічної фармакології

10

Кафедра мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю

Інститут стоматології

1

Кафедра стоматології 

2

Кафедра ортопедичної  стоматології

3

Кафедра стоматології дитячого віку

4

Кафедра щелепно-лицевої хірургії

5

Кафедра ортодонтії 

6

Кафедра терапевтичної  стоматології

Хірургічний факультет

 

1

Кафедра хірургії та судинної хірургії

2

Кафедра анестезіології та інтенсивної терапії 

3

Кафедра ортопедії і травматології №1

4

Кафедра хірургії та трансплантології  

5

Кафедра урології

6

Кафедра оториноларингології

7

Кафедра хірургії серця та магістральних судин

8

Кафедра офтальмології

9

Кафедра ортопедії і травматології №2 

10

Кафедра загальної та невідкладної хірургії  

11

Кафедра онкології  

12

Кафедра торакальної хірургії та пульмонології 

13

Кафедра комбустіології та пластичної хірургії

14

Кафедра кардіохірургії, рентгеноваскулярних та екстракорпоральних технологій

15

Кафедра нейрохірургії