Google search

 
 

Рішенням вченої ради Академії була затверджена нова форма сертифікату учасника наукового медичного форуму, організатором якого є Академія, (Додаток 3 до Порядку організації безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я в НМАПО імені П. Л. Шупика).

Цей документ рекомендовано використовувати організаційним комітетам від кафедр, факультетів та навчально-наукових інститутів Академії для підготовки сертифікатів, що засвідчують участь у наукових медичних форумах (з'їздах, конгресах, симпозіумах та наукових конференціях).

Документ розроблений за типовою формою запропонованою наказом МОЗ України та Українського центру наукової медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи від 16.04.2018 №14 з урахуванням вимог наказу МОЗ України від 22.02.2019 №446 «Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів».

Документ враховує всі обов'язкові показники, що підтверджують особисту участь лікаря, який отримує його в якості підтвердження своєї участі у заході, і надає можливість коректного внесення балів безперервного професійного розвитку до особистого портфоліо лікаря.

Унікальним показником є номер сертифікату: він складається з 14 цифр ( у формі вони відображені як 0 000 00 0000 0000).

0 – перша цифра – розділ Реєстру до якого віднесено науковий медичний форум (далі – НМФ) (1 – з’їзди, 2 – конгреси, 3 – симпозіуми, 4 – науково-практичні конференції);

000 – три наступні цифри – номер НМФ в даному розділі (наприклад – 002, 034 тощо) в Реєстрі МОЗ України. У разі, якщо НМФ є додатковим і був виданий інформаційний лист про його проведення, вписується частина номеру інформаційного листа, а саме перша цифра та буква «д»;

00 – дві наступні цифри – номер НМФ в даному розділі (наприклад – 02, 34 тощо) в Реєстрі НМАПО імені П. Л. Шупика.

0000 – чотири наступні цифри – послідовний номер сертифікату в залежності від кількості зареєстрованих осіб, які брали участь у НМФ.

0000 – чотири наступні цифри – рік проведення

Кількість сертифікатів, що може бути видана учасникам кожного форуму, суворо відповідає кількості заявлених учасників. Видача сертифікатів здійснюється з обов’язковим зазначенням у сертифікаті вищенаведеного номеру, після реєстрації учасника у реєстраційній формі та за особистим підписом учасника.

Реєстр наукових медичних форумів НМАПО імені П. Л. Шупика складений за заявками організаторів наукових медичних форумів і затверджений наказом від 14.06.2019 № 2983 «Про введення в дію рішень вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика» та розміщений у розділі КОНФЕРЕНЦІЇ сайту НМАПО імені П. Л. Шупика.

Консультації для представників організаційних комітетів наукових медичних форумів Академії можна отримати у відділі докторантури та організації наукової діяльності за телефоном 205 48 01 та за електронною адресою: [email protected].