Google search

 
 

15 січня відбулось перше у 2020 році засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика. Перед початком засідання голова вченої ради, академік НАМН України професор Юрій Вороненко, ректор, від імені усіх присутніх привітав професора Мирославу Дрогомирецьку, завідувача кафедри ортодонтії, та професора Ірину Мазур, професора кафедри стоматології, які стали лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки 2019 року.

За дорученням МОН України голова вченої ради вручив атестати: професора - Вадиму Крижевському, завідувачу кафедри загальної та невідкладної хірургії, та Анастасії Бондаренко, доценту кафедри дитячих інфекційних хвороб та дитячої імунології, доцента – д. мед. н. Антону Волосовцю, доценту кафедри медицини невідкладних станів, д. мед. н. Вячеславу Харченко, доценту кафедри гастроентерології, дієтології і ендоскопії; д. мед. н. Валентину Ходосу, доценту кафедри хірургії та судинної хірургії, к. мед. н. Тетяні Бухановській, доценту кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, к. мед. н. Тетяні Веселовій, доценту кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, к. мед. н. Олександру Кононову, доценту кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги, к. мед. н. Володимиру Ватаманюку, асистенту кафедри хірургії і проктології. Диплом доктора фармацевтичних наук голова вченої ради Юрій Вороненко вручив доценту Сергію Убогову, завідувачу кафедри контролю якості і стандартизації лікарських засобів.

За першим питанням порядку денного вчена рада заслухала та затвердила Комплексний план роботи з реалізації Стратегії розвитку Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика в 2020 році, який представив ректор Академії, академік НАМН України професор Юрій Вороненко.

Результати внутрішнього рейтингового оцінювання структурних підрозділів у 2019 році доповів вченій раді чл.-кор. НАМН України професор Юрій Вдовиченко, перший проректор. Переможці – кафедри медичної інформатики, функціональної діагностики та клінічної, лабораторної імунології та алергології – отримали дипломи та цінні подарунки від адміністрації Академії. Серед факультетів і навчально-наукових інститутів призове місце посів терапевтичний факультет.

Проректор з економічних питань Ольга Проценко представила вченій раді проєкт кошторису НМАПО імені П. Л. Шупика на 2020 рік, який був затверджений після обговорення.

Вчена рада заслухала та ухвалила звіти завідувачів кафедр: дитячої анестезіології та інтенсивної терапії професора Андрія Біляєва за період з січня 2013 року по січень 2020 року та загальної, дитячої, судової психіатрії та наркології професора Вячеслава Мішиєва за період з лютого 2013 року по січень 2020 року

Вчена рада одноголосно підтримала цикл публікацій «Сучасні технології в офтальмології – запобігання розвитку сліпоти» до участі у конкурсі зі здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2020 року від ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України», а також висунула професора Сергія Рикова, завідувача кафедри офтальмології НМАПО імені П. Л. Шупика, до складу колективу претендентів на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки 2020 року, як співавтора даної роботи.

Розглядаючи кадрові питання, вчена рада присвоїла вчене звання професора д. мед. н. доценту Костянтину Лихоті - по кафедрі стоматології та д. мед. н. доценту Василю Оржешковському  - по кафедрі неврології.

Вчена рада затвердила індивідуальні плани наукових робіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, навчальні плани та програми навчальних циклів і локальні нормативні документи, розглянула результати моніторингу виконання дисертацій з прийняттям відповідних рішень та рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних видань.

Наступне засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика відбудеться 12 лютого 2020 року.

Читайте також