Google search

 
 

11 грудня відбулось останнє чергове засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика в 2019 році.

За першим питанням порядку денного вчена рада заслухала інформацію про реалізацію кадрової політики та антикорупційну діяльність в Академії в поточному році, яку підготували перший проректор чл.-кор. НАМН України професор Юрій Вдовиченко, начальник відділу кадрів Дмитро Бригинець, начальник юридичного відділу Тетяна Вознюк. Доповідачі представили підсумки кадрової роботи, спрямовані на формування кадрового та інтелектуального потенціалу Академії відповідно до критеріїв і вимог надання освітніх послуг у сфері вищої медичної післядипломної освіти, мотивацію та стимулювання працівників, створення оптимальних умов праці та попередження корупційних проявів.

Другим питанням порядку денного вчена рада заслухала інформацію проректора з економічних питань Ольги Проценко про роботу постійнодіючої комісії вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика з фінансово-економічної та господарської діяльності в 2019 році. Вчена рада схвалила роботу комісії та затвердила обсяги коштів для забезпечення діяльності студентського самоврядування та наукового товариства молодих вчених на 2020 рік.

Вчена рада заслухала та ухвалила звіти завідувачів кафедр: ортопедії і травматології № 2 професора Миколи Анкіна та ортопедичної стоматології професора Віталія Біди за період з грудня 2014 р. по грудень 2019 р.

Розглядаючи кадрові питання, вчена рада обрала на посади: проректора з науково-педагогічної роботи - професора Олександра Толстанова; завідувачів кафедр: мікробіології, епідеміології та інфекційного контролю - професора Дмитра Кирика, оториноларингології - професора Володимира Шкорботуна; завідувача науково-дослідної лабораторії Науково-дослідного центру - д. мед. н. Айдин Гурбан Огли Салманова; професорів кафедр: комбустіології та пластичної хірургії - д. мед. н. Олександра Жернова; кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії та наркології - професора Бориса Михайлова; присвоїла вчене звання старшого дослідника д. мед. н. Марині Глобі, доцента по кафедрі офтальмології - Тетяні Завгородній.

Вчена рада затвердила індивідуальні плани наукових робіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії, розглянула результати моніторингу виконання дисертацій, затвердила: навчальні плани та програми навчальних циклів; локальні нормативні документи; змісти журналів, співзасновником яких є Академія; план роботи вченої ради на 2020 рік; рекомендувала до видання рукописи навчально-методичних і наукових видань.

Наступне планове засідання вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика відбудеться 15 січня 2020 року.