Search

27 вересня 2019 року в НМАПО імені П. Л. Шупика за участі представників Королівського коледжу патологів (Лондон, Велика Британія) відбувся науково-практичний семінар «Сучасні аспекти і міжнародна стратегія післядипломної освіти, професійне регулювання і встановлення стандартів в гістопатології». Метою проведення семінару став обмін досвідом щодо безперервного професійного розвитку лікарів, питання міжнародних стандартів, міждисциплінарного підходу до діагностики та лікування.Відкрив семінар ректор академік НАМН України професор Юрій Вороненко, який зазначив – принцип безперервного навчання фахівців сфери охорони здоров’я давно є поширеною практикою в розвинутих країнах світу. Післядипломна освіта є ключовою в безперервному професійному розвитку лікарів як у Великій Британії, так і в Україні, що направлена на підтримку, вдосконалення досвіду, отримання нових знань, які відповідають сучасним результатам наукового пошуку в медицині. Підготовка кваліфікованих лікарів-патологів ‒ це безперервний процес накопичення теоретичних та практичних знань, вдосконалення навиків як прижиттєвої, так і посмертної диференційної діагностики різних захворювань. В межах освітніх заходів на післядипломному етапі особливо цінною є можливість ознайомитися з алгоритмами роботи іноземних колег, основними напрямами діяльності патологів в інших країнах, особливостями контролю знань слухачів.

Ректор також привітав гостей – представників Королівського коледжу патологів - д-ра Марка Говарда (Dr M. Howard) та д-ра Ольгу Вайз (Dr O. Wise), які відповідають за співпрацю з Україною щодо питань, пов'язаних з наукою і практикою в патології, та висловив сподівання, що подальша співпраця буде сприяти підвищенню якості післядипломної освіти лікарів-патологоанатомів України.

В межах заходу було укладено меморандум про взаємопорозуміння в академічному співробітництві, який підписали президент професор Джо Мартін (Jo Martin) - від Королівського коледжу патологів та ректор академік НАМН України професор Юрій Вороненко - від Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

В семінарі взяли участь понад 200 лікарів як спеціалістів-патологоанатомів, так і лікарів інших спеціальностей з 13 областей України. Зацікавленість темою семінару також виявили не тільки практикуючі лікарі-патологи, а й науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти. Були заслухані доповіді шановних колег з Великобританії, які ознайомили присутніх зі структурою та діяльністю Королівського коледжу патологів, підходами до післядипломної підготовки патологів в Сполучному Королівстві. Д-р Говард у своїй доповіді висвітлив принципи навчального процесу, який запроваджено в коледжі, аспекти проведення медичного іспиту у Великій Британії. Окрема увага в доповідях д-ра Марка Говарда та д-ра Ольги Вайз була акцентована на особливостях проведення аутопсії в закладах охорони здоров’я Великої Британії та викладено підходи до діагностики раку невідомої первинної локалізації.

Завідувач кафедри патологічної та топографічної анатомії професор Олена Дядик у своїй доповіді представила власний досвід кафедри з використання сучасних технологій в післядипломній підготовці лікарів-патологоанатомів, продемонструвавши роль використання сучасних технологій цифрової мікроскопії та інтерактивного навчання в безперервному професійному розвитку лікарів.

Сучасні аспекти можливостей мікроскопії для освіти в епоху цифрових технологій представила керівних відділу біологічних технологій та клінічної патології ТОВ «ОПТЕК», OPTEC ZEISS Group company Зінаїда Сміла.

Семінар завершився обговоренням заслуханих доповідей, анонсовано тематику наступних зустрічей, які будуть присвячені проблемам скринінгу гінекологічних захворювань та патології шлунково-кишкової системи.