Google search

 
 

15 травня 2024 року відбулось чергове засідання вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, яке розпочалось з виконання державного гімну та вшанування хвилиною мовчання пам’ять полеглих захисників України.

На початку засідання голова вченої ради, чл.-кор. НАМН України професор Олександр Толстанов, в. о. ректора, відзначив співробітників закладу. Пам’ятний знак «Відзнака Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика» отримав чл.-кор. НАМН України професор Микола Поліщук, завідувач кафедри нейрохірургії та оголошено подяки ректора: професору Валерію Захаричеву, професору кафедри онкології; професору Тетяні Козаренко, завідувачу кафедри радіології; Наталії Матвєєвій, старшому лаборанту кафедри громадського здоров’я, епідеміології та екології та Людмилі Мірошниковій, лаборанту кафедри морфології, клінічної патології та судової медицини. Також відповідно рішення Атестаційної колегії МОН України вручено атестати вчених звань. Атестат професора отримав Павло Король, завідувач кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки; атестати доцента – Юлія Сторожчук, доцент кафедри радіології, Вадим Петриченко, доцент кафедри акушерства, гінекології і репродуктології та Ірина Ус, доцент кафедри акушерства, гінекології та медицини плода.

Для посилення групи внутрішніх аудиторів, співробітниками закладу у березні пройдено навчання і отримано статус внутрішнього аудитора з правом проведення внутрішніх аудитів відповідно до вимог міжнародного Стандарту ІSO 9001. Відповідний сертифікат отримали доцент Катерина Бардова, к. мед. н. Вікторія Ладика та доцент Інна Токменко.

 

Згідно затвердженого Порядку денного з першою доповіддю виступила д. екон. н. доцент Ольга Кравченко, начальник навчально-методичного відділу, яка проінформувала вчену раду про стан готовності навчально-методичної компоненти до запровадження надання освітніх послуг на другому (магістерському) рівні навчання. В обговоренні виступила доцент Наталія Серьогіна, відповідальний секретар приймальної комісії, яка ознайомила присутніх з результатами проведеної колективом професійно-орієнтаційної роботи для майбутніх вступників.

 

При розгляді кадрових питань доцент Тетяна Бухановська, учений секретар, представила кандидатів на вакантні посади завідувача кафедри (6 осіб), професорів кафедр (4 особи) та присвоєння вченого звання доцента (1 особи), яких було обрано за результатами таємного голосування.

Також при розгляді кадрових справ розглянуто питання висунення наукової роботи на тему «Нові технології діагностики та лікування хвороб пародонта, м’яких тканин щелепно-лицевої ділянки» та весь склад авторського колективу на здобуття премії Президента України для молодих вчених, що було підтримано вченою радою за результатами таємного голосування.

 

Професор Раїса Моісеєнко, проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та діяльності університетських клінік, яка як голова робочої групи, представила План заходів щодо оптимізації діяльності університету в умовах воєнного стану та обмежених ресурсів. В обговоренні виступили Олег Миронець, начальник планово-фінансового відділу, Світлана Шендрик, головний бухгалтер, професор Василь Михальчук, декан фармацевтичного та медико-профілактичного факультету та професор Валерій Бугро, голова профсоюзного комітету. Вчена рада одноголосно ухвалила запропонований план заходів.

Наступним виступила Тетяна Вознюк, провідний юрисконсульт юридичного відділу, заступник голови постійно діючої комісії вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика з правових питань та регламенту діяльності, яка представила результати моніторингу своєчасності подачі локальних нормативно-правових актів (документів) до затвердження вченою радою НУОЗ України імені П. Л. Шупика у 2023 році. Надана інформація вченою радою прийнята до відома.

Професор Ірина Трубка, голова вченої ради стоматологічного факультету, представила рішення вченої ради стоматологічного факультету за результатами звіту завідувача кафедри ортодонтії. Вченою радою робота професора Мирослави Дрогомирецької на посаді завідувача та колективу кафедри ортодонтії за звітний період визнана задовільною.

Вчена рада також затвердила індивідуальні плани наукових робіт здобувачів наукового ступеня доктора філософії та розглянула стан виконання дисертацій з прийняттям відповідних рішень.

Чл.-кор. НАМН України професор Юрій Вдовиченко, голова робочої групи, ознайомив з рішеннями засідань робочої групи з реорганізації структурних підрозділів, які було підтримано вченою радою.

Також вченою радою було розглянуто та затверджено Концепції освітньої діяльності у сфері післядипломної освіти, освітні плани та програми, освітньо-професійні програми, навчальні плани і програми циклів тематичного удосконалення, робочі програми навчальних дисциплін підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» та галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

 

Провідний юрисконсульт юридичного відділу Тетяна Вознюк виступила з пропозицією затвердити низку локальних нормативних документів, внести зміни та доповнення та затвердити у новій редакції окремі положення. Ці пропозиції було підтримано вченою радою.

Доцент Наталія Серьогіна, заступник голови постійної комісії з наукової діяльності та навчально-методичної роботи з вищої освіти, представила на розгляд вченій раді матеріали наукової продукції кафедр, які були затверджені.

Доцент Олег Шевченко, голова постійної комісії вченої ради з міжнародного співробітництва представив план маркетингової діяльності на 2024 рік та проєкт плану роботи постійної комісії вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика з міжнародного співробітництва, які були затверджені одноголосно шляхом відкритого голосування.

 

Наступне засідання вченої ради НУОЗ України імені П. Л. Шупика заплановано на 12 червня 2024 року.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 75% - 2 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу

Читайте також