Google search

29 листопада 2023 року на кафедрі хірургії та судинної хірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика (завідувач кафедри – професор С. Саволюк) відбулася проміжна атестація лікарів-інтернів (27 осіб) за спеціальністю «Хірургія» 1-го року навчання (2023 рік випуску).

До атестації були допущені всі лікарі-інтерни, що виконали в повному обсязі навчальну програму (опанували матеріали лекцій, семінарських та практичних занять за основним фахом та циклам суміжних дисциплін), надали відповідну документацію (залікова книжка, індивідуальні плани підготовки, реферати, цифрові та текстові звіти щодо обсягу виконаної роботи в інтернатурі, щоденники, протоколи реєстрації освоєння практичних навичок та вмінь).

Під час проведення атестації лікарі-інтерни засвідчили доволі високі теоретичні знання як з базових фундаментальних дисциплін, так і з фахової підготовки та суміжних спеціальностей.

Відмічено достатній рівень оволодіння базовими практичними навиками та вміннями, маніпуляціями та оперативною технікою згідно з наданими показниками звітів, зокрема сучасних лапароскопічних та ендоскопічних хірургічних лікувально-діагностичних маніпуляцій.

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу