Search

 
 

Міністерством охорони здоров’я України на громадське обговорення пропонується проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до Положення про систему безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників» (далі — проєкт постанови).

Проєкт постанови розроблено з метою врегулювання питань взаємодії між юридичними особами, які виявили бажання стати провайдерами заходів безперервного професійного розвитку, провайдерами заходів безперервного професійного розвитку та державним некомерційним підприємством, уповноваженим МОЗ на обробку заяв юридичних осіб про намір бути провайдерами заходів безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, опрацювання карток заходів безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, присвоєння заходам реєстраційних номерів та внесення їх до Переліку заходів безперервного професійного розвитку, моніторингу матеріалів проведених заходів, забезпечення доступу до даних працівників сфери охорони здоров’я, провайдерів, державних органів у межах, визначених законодавством, підвищення публічності та прозорості їх діяльності.

У пояснювальній записці до проєкту обґрунтовуються позитивні результати  впровадження змін на систему  безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників за рахунок підвищення  якості надання освітніх послуг, у першу чергу з вдосконалення професійних компетентностей лікарів. Після впровадження заходів, очікується збільшення зацікавленості  лікарів до професійного розвитку, що забезпечить надання більш якісної медичної допомоги населенню, що особливо актуально під час підвищеного навантаження на систему охорони здоров’я в умовах військових дій.

Джерело:

https://www.umj.com.ua/article/239510/rozrobleno-zmini-do-polozhennya-pro-bezperervnij-profesijnij-rozvitok

Оцініть матеріал

Актуальність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Корисність матеріалу: 50% - 1 Голосів
Доступність матеріалу: 50% - 1 Голосів

Загальна оцінка матеріалу